• Roman Petrla
 • ossz
 • 04.12.2019
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 05.12.2019

Dne 5. 12. bude referát pro studijní záležitosti MÚ uzavřen

Dnech 5. prosince bude referát pro studijní záležitosti MÚ uzavřen. Děkujeme za pochopení.
 • Aleš Ryšavý
 • ossz
 • 22.10.2019
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 25.10.2019

24. 10. 2019 bude referát pro studijní záležitostil MÚ uzavřen

Dne 24. října 2019 bude referát pro studijní záležitosti MÚ uzavřen. Děkujeme za pochopení.
 • Aleš Ryšavý
 • ossz
 • 21.10.2019
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 21.11.2019

Pokyny pro vyplňování zadání kvalifikačních prací

Studenti kteří mají zadánu bakalářskou, diplomovou či disertační práci jsou povinni vytisknout prostřednictvím IS SU "rozpis se zadáním DP/BP/DISP" a odevzdat je do 8. 11. 2019 na sekretariát MÚ.
 • Aleš Ryšavý
 • ossz
 • 23.09.2019
 • Matematický ústav v Opavě

Semináře

Programy jednotlivých seminářů
 • Aleš Ryšavý
 • ossz
 • 27.08.2019
 • Matematický ústav v Opavě

Termíny kontroly studia a zápisu do nadcházejícího ak. roku

Rozhodnutí ředitele č. 3/2019 – Kontrola studia za ak. rok 2018/2019, registrace předmětů do zimního semestru ak. roku 2019/2020 a zápis do ak. roku 2019/2020 pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského stud. programů Matematika
 • Aleš Ryšavý
 • ossz
 • 12.07.2019
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 09.08.2019

Od 22. 7. do 9. 8. 2019 bude referát pro studijní záležitosti MÚ uzavřen

V období od 22. července do 9. srpna 2019 bude referát pro studijní záležitosti MÚ uzavřen. Děkujeme za pochopení.
 • Aleš Ryšavý
 • ossz
 • 10.07.2019
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 11.07.2019

11. 7. 2019 bude referát pro studijní záležitostil MÚ uzavřen

Dne 11. července 2019 bude referát pro studijní záležitosti MÚ uzavřen. Děkujeme za pochopení.
 • Aleš Ryšavý
 • ossz
 • 20.06.2019
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 27.06.2019

27. 6. 2019 bude referát pro studijní záležitostil MÚ uzavřen

Dne 27. června 2019 bude referát pro studijní záležitosti MÚ uzavřen. Děkujeme za pochopení.
 • Aleš Ryšavý
 • ossz
 • 01.04.2019
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 12.05.2019

Pokyny pro odevzdávání kvalifikačních prací (bakalářské, diplomové, disertační)

 • Aleš Ryšavý
 • ossz
 • 06.03.2019
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 01.04.2019

1. kolo přijímacího řízení – podmínky pro přijetí ke studiu

Termín pro podání přihlášek do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Matematika je do 31. 3. 2019. Termín pro podání přihlášky do doktorského studijního programu Matematika je do 5. 6. 2019.