• Aleš Ryšavý
 • hlavní
 • 22.05.2020
 • Matematický ústav v Opavě

Semináře

Programy jednotlivých seminářů
 • Daniel Martínek
 • hlavní
 • 19.05.2020
 • Slezská univerzita v Opavě

Matematická pohotovost už zase ordinuje také offline

Každé úterý a čtvrtek od 14h do 18h se opět otevírají brány Matematické pohotovosti i v „offline“ režimu. Kvůli koronaviru se v posledních týdnech mohli žáci a studenti spoléhat na pomoc Matematické pohotovosti jen online prostřednictvím služby DUO. Jde do tuhého, uzavírání známek a maturity se blíží, takže nebylo nač čekat. Matematická péče proto sílí. Teď už Matematická pohotovost ordinuje online i offline. Přednost budou dostávat návštěvníci, kteří se přímo fyzicky dostaví do opavského centra Brain fitness na Beethovenově 2, kde Matematická pohotovost sídlí.
 • Roman Petrla
 • hlavní
 • 30.04.2020
 • Matematický ústav v Opavě

Otevírací doba referátu pro studijní záležitosti MÚ a knihovny MÚ

Knihovna MÚ bude vzhledem nepříznivé epidemiologické situaci otevřena pouze v úterý a ve čtvrtek od 10:00 do 14:00.
Referát pro studijní záležitosti MÚ bude otevřen v úterý od 9:00 do 12:00.
Laboratoře výpočetní techniky v úterý od 10:00 do 14:00 a ve čtvrtek od 13:00 do 17:30.
Děkujeme za pochopení.
 • Roman Petrla
 • hlavní
 • 27.04.2020
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 07.05.2020

Aktuální otevírací hodiny Knihovny MÚ a Laboratoří výpočetní techniky

Aktuální otevírací doba Knihovny a Laboratoří výpočetní techniky MÚ.
 • Daniel Martínek
 • hlavní
 • 16.04.2020
 • Slezská univerzita v Opavě

Usilujeme o prestižní ocenění HR Award

Zahájili jsme přípravy na získání prestižního ocenění HR Award! Certifikát udělovaný Evropskou unií za excelentní péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí bychom rádi obdrželi v roce 2021. Roční proces příprav jsme zahájili v prosinci 2019 přihlášením se k principům Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Nyní probíhá mapování stávajících standardů dle principů Charty a Kodexu a příprava kroků k jejich zavedení. Začátek postupného naplňování standardů nás v případě získání ocenění čeká v příštím roce.
 • Aleš Ryšavý
 • hlavní
 • 14.04.2020
 • Matematický ústav v Opavě

Cena ředitele za pedagogickou činnost

Návrhy na ocenění ředitele za pedagogickou činnost je možné podávat od 1. 4. do 30. 9.
 • Aleš Ryšavý
 • hlavní
 • 01.04.2020
 • Matematický ústav v Opavě

2. kolo přijímacího řízení – podmínky pro přijetí ke studiu

Termín pro podání přihlášek do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Matematika je do 31. 8. 2020. Termín pro podání přihlášky do doktorského studijního programu Matematika je do 14. 8. 2020.
 • Aleš Ryšavý
 • hlavní
 • 30.03.2020
 • Matematický ústav v Opavě

Pokyny pro odevzdávání kvalifikačních prací (bakalářské, diplomové, disertační)

 • Aleš Ryšavý
 • hlavní
 • 30.03.2020
 • Matematický ústav v Opavě

Vyjádření ředitele k organizaci letního semestru

Vyjádření ředitele k organizaci letního semestru
 • Roman Petrla
 • hlavní
 • 26.03.2020
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 29.04.2020

Uzavření referátu pro studijní záležitosti MÚ i knihovny MÚ

Vzhledem k trvání nepříznivé epidemiologické situace budou Referát pro studijní záležitosti MÚ a Knihovna MÚ uzavřeny až do skončení platnosti Mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví. Na uvedená pracoviště se můžete i nadále obracet elektronickou formou.