• Aleš Ryšavý
 • hlavní
 • 26.10.2020
 • Matematický ústav v Opavě

Pokyny pro vyplňování zadání kvalifikačních prací

Studenti po přihlášení se v IS SU k nějakému tématu bakalářské, diplomové či disertační práce jsou povinni vytisknout prostřednictvím IS SU "rozpis se zadáním DP/BP" a odevzdat jej do 6. 11. 2020 na sekretariát MÚ. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci je možné zaslat zadání ve formátu .pdf e-mailem na adresu jirina.bohmova@math.slu.cz.
 • Radim Šlezingr
 • hlavní
 • 26.10.2020
 • Slezská univerzita v Opavě

Rozhovor s hasičem a pedagogem Matematického ústavu Martinem Fajkou

Profesionální hasič kpt. Ing. Martin Fajka může být právem hrdý na své zaměstnání, které je pro mnohé spíše posláním. Zároveň vyučuje na Matematickém ústavu naší alma mater, kde studenty seznamuje s poznatky ze své více než devatenáctileté praxe u Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Možná jde na první pohled o dva diametrálně odlišné světy, ale i matematika je velmi důležitá pro řešení katastrof a krizových situací.
 • Aleš Ryšavý
 • hlavní
 • 23.10.2020
 • Matematický ústav v Opavě

Informace k podávání žádostí o ubytovací a sociální stipendia

Studenti mohou podávat žádosti o přiznání ubytovacího a sociálního stipendia na akademický rok 2020/2021.
 • Roman Petrla
 • hlavní
 • 09.10.2020
 • Matematický ústav v Opavě

Protiepidemická opatření na Matematickém ústavu v Opavě

Rozhodnutí ředitele č. 5/2020 – Protiepidemická opatření na Matematickém ústavu v Opavě
 • Aleš Ryšavý
 • hlavní
 • 09.10.2020
 • Matematický ústav v Opavě

Aktuální informace k provozu Matematického ústavu

Výuka probíhá on-line.
Knihovna MÚ bude otevřena po předchozí e-mailové domluvě (Vera.Matouskova@math.slu.cz).
Na Referát pro studijní záležitosti MÚ se můžete dostavit pouze po předchozí e-mailové domluvě. Studenti mohou také své dotazy zasílat elektronicky na adresu Jana.Sindlerova@math.slu.cz nebo na studium@math.slu.cz. Žádosti ve věci studia je možné zasílat přes IS SU nebo poštou.
Laboratoře výpočetní techniky jsou otevřeny po předchozí e-mailové domluvě: Roman.Petrla@math.slu.cz.
Sekretariát MÚ bude otevřen po předchozí domluvě (Jirina.Bohmova@math.slu.cz).
Děkujeme za pochopení.
 • Aleš Ryšavý
 • hlavní
 • 06.10.2020
 • Matematický ústav v Opavě

MS Teams - návody k používání

Jednou z aplikací, kterou je možné využívat při online výuce je aplikace pro týmovou spolupráci MS Teams.
 • Aleš Ryšavý
 • hlavní
 • 05.10.2020
 • Matematický ústav v Opavě

Imatrikulace studentů (zrušeno)

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se imatrikulace studentů 1. ročníku bakalářského studia plánována na 12.10.2020 neuskuteční.

Děkujeme za pochopení.

 • Aleš Ryšavý
 • hlavní
 • 03.10.2020
 • Matematický ústav v Opavě

Mimořádné opatření

Mimořádným opatřením Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě je omezen provoz vysokých škol s účinností od 5. do 18. října 2020 spočívající v zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce.

Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na:

 • individuální návštěvy knihoven a studoven;
 • individuální konzultace;
 • zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;
 • laboratorní, exporimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob;
 • klinickou a praktickou výuku a praxi.

Vyučujcící jednotlivých předmětů prostřednictvím IS SU informují studenty o formě a způsobu výuky (návod na zaslání hromadného emailu).

 • Aleš Ryšavý
 • hlavní
 • 22.09.2020
 • Matematický ústav v Opavě

Semináře

Programy jednotlivých seminářů
 • Aleš Ryšavý
 • hlavní
 • 01.09.2020
 • Matematický ústav v Opavě

Výběrové řízení na obsazení prac. místa ředitele Matematického ústavu v Opavě

Rektor Slezské univerzity v Opavě vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitel Matematického ústavu v Opavě.