• Aleš Ryšavý
 • hlavní
 • 03.08.2020
 • Matematický ústav v Opavě

Termíny kontroly studia a zápisu do nadcházejícího ak. roku

Rozhodnutí ředitele č. 3/2020 – Kontrola studia za akademický rok 2019/2020, zápis předmětů do zimního semestru akademického roku 2020/2021 a zápis do akademického roku 2020/2021 pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů Matematika
 • Aleš Ryšavý
 • hlavní
 • 03.07.2020
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 09.08.2020

Uzavření referátu pro studijní záležitosti MÚ v letních měsících

Od 7.7.2020 do 9.8.2020 bude Referát pro studijní záležitosti MÚ uzavřen. Studenti mohou své dotazy zasílat elektronicky na adresu jana.sindlerova@math.slu.cz nebo na studium@math.slu.cz. Žádosti ve věci studia můžete zasílat přes IS SU nebo poštou.

Děkujeme za pochopení.

 • Aleš Ryšavý
 • hlavní
 • 01.07.2020
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 03.09.2020

Otevírací doba budovy Na Rybníčku 1 v letních měsících

Otevírací doba budovy Na Rybníčku 1 v letních měsících.

 • Aleš Ryšavý
 • hlavní
 • 30.06.2020
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 05.09.2020

2. kolo přijímacího řízení – podmínky pro přijetí ke studiu

Termín pro podání přihlášek do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Matematika je do 31. 8. 2020. Termín pro podání přihlášky do doktorského studijního programu Matematika je do 14. 8. 2020.
 • Daniel Martínek
 • hlavní
 • 25.06.2020
 • Slezská univerzita v Opavě

Poběž s námi a Zoo Ostrava pro luskouny!

Slezská univerzita v Opavě zve v rámci své spolupráce se Zoo Ostrava k účasti na již 2. společném charitativním běhu. Tentokráte vybrané prostředky podpoří ohrožený druh luskounů. Výtěžek akce bude z větší části určen na stavbu a provoz záchranného a rehabilitačního centra na Sumatře. Charitativní běh pro všechny bez ohledu na věk a výkonnost se uskuteční v pátek 28. srpna v prostorách Zoo Ostrava.
 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 22.06.2020
 • Matematický ústav v Opavě

Grant v programu Marie Sklodowska-Curie

Dr. Hantáková získala prestižní grant.
 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 19.05.2020
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Staženo dne 22.06.2020

Matematická pohotovost už zase ordinuje také offline

Každé úterý a čtvrtek od 14h do 18h se opět otevírají brány Matematické pohotovosti i v „offline“ režimu. Kvůli koronaviru se v posledních týdnech mohli žáci a studenti spoléhat na pomoc Matematické pohotovosti jen online prostřednictvím služby DUO. Jde do tuhého, uzavírání známek a maturity se blíží, takže nebylo nač čekat. Matematická péče proto sílí. Teď už Matematická pohotovost ordinuje online i offline. Přednost budou dostávat návštěvníci, kteří se přímo fyzicky dostaví do opavského centra Brain fitness na Beethovenově 2, kde Matematická pohotovost sídlí.
 • Roman Petrla
 • hlavní
 • 27.04.2020
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 07.05.2020

Aktuální otevírací hodiny Knihovny MÚ a Laboratoří výpočetní techniky

Aktuální otevírací doba Knihovny a Laboratoří výpočetní techniky MÚ.
 • Daniel Martínek
 • hlavní
 • 16.04.2020
 • Slezská univerzita v Opavě

Usilujeme o prestižní ocenění HR Award

Zahájili jsme přípravy na získání prestižního ocenění HR Award! Certifikát udělovaný Evropskou unií za excelentní péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí bychom rádi obdrželi v roce 2021. Roční proces příprav jsme zahájili v prosinci 2019 přihlášením se k principům Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Nyní probíhá mapování stávajících standardů dle principů Charty a Kodexu a příprava kroků k jejich zavedení. Začátek postupného naplňování standardů nás v případě získání ocenění čeká v příštím roce.
 • Aleš Ryšavý
 • hlavní
 • 14.04.2020
 • Matematický ústav v Opavě

Cena ředitele za pedagogickou činnost

Návrhy na ocenění ředitele za pedagogickou činnost je možné podávat od 1. 4. do 30. 9.