• Roman Petrla
 • hlavní
 • 04.12.2019
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 05.12.2019

Dne 5. 12. bude referát pro studijní záležitosti MÚ uzavřen

Dnech 5. prosince bude referát pro studijní záležitosti MÚ uzavřen. Děkujeme za pochopení.
 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 13.11.2019
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 15.11.2019

Mise ARTEMIS - zpět na Měsíc

RNDr. Petr Blaschke, Ph.D.
Přednáška v rámci Týdne vědy a techniky
 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 08.11.2019
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 14.11.2019

Předání jmenovacího dekretu doc. Popovychovi

Jmenovací dekret docenta bude předán R. Popovychovi dne 14.11. 2019 v 15:30 rektorem SU.

Habilitační přednáška s názvem METHODS FOR CONSTRUCTION OF LOCAL CONSERVATION LAWS proběhla 14. září 2019 v hotelu Belaria v Hradci nad Moravicí.

Přednášející: Roman Popovych, D.Sc.

Výzkumný pracovník - senior v projektu Podpora mezinárodní mobilty výzkumných pracovníků na SU (1. 9. 2018 - 28. 2. 2019), MÚ v Opavě.
Senior Postdoc, Stand-alone project P30233 of FWF, Department of Mathematics, University of Vienna, Austria.
 • Aleš Ryšavý
 • hlavní
 • 22.10.2019
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 25.10.2019

24. 10. 2019 bude referát pro studijní záležitostil MÚ uzavřen

Dne 24. října 2019 bude referát pro studijní záležitosti MÚ uzavřen. Děkujeme za pochopení.
 • Aleš Ryšavý
 • hlavní
 • 21.10.2019
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 21.11.2019

Pokyny pro vyplňování zadání kvalifikačních prací

Studenti kteří mají zadánu bakalářskou, diplomovou či disertační práci jsou povinni vytisknout prostřednictvím IS SU "rozpis se zadáním DP/BP/DISP" a odevzdat je do 8. 11. 2019 na sekretariát MÚ.
 • Roman Petrla
 • hlavní
 • 07.10.2019
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 17.10.2019

Imatrikulace studentů 1. ročníků MÚ SU se koná 16. října 2019

 • Roman Petrla
 • hlavní
 • 03.10.2019
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 07.10.2019

Dne 7. 10. 2018 proběhne slavnostní promoce

Slavnostní promoce absolventů bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studijního programu Matematika se bude konat 7. 10. 2019 v 10.00 hodin v Aule Slezské univerzity v Opavě (budova Na Rybníčku 1, 1. patro).
 • Aleš Ryšavý
 • hlavní
 • 02.10.2019
 • Matematický ústav v Opavě

Směrnice ředitele č. 1/2019 - Cena ředitele za pedagogickou činnost

Byla vydána Směrnice ředitele č. 1/2019 pro podporu vzdělávací činnosti na Matematickém ústavu v Opavě.
 • Roman Petrla
 • hlavní
 • 27.09.2019
 • Matematický ústav v Opavě

V Matematickém ústavu v Opavě bylo zahájeno řízení ke jmenování profesorem doc. RNDr. Marty Štefánkové, Ph.D.

Na podnět vědecké rady MÚ bylo 19. 9. 2019 v Matematickém ústavu v Opavě zahájeno řízení ke jmenování profesorem v oboru Matematika – Matematická analýza. doc. RNDr. Marty Štefánkové, Ph.D.
 • Aleš Ryšavý
 • hlavní
 • 23.09.2019
 • Matematický ústav v Opavě

Semináře

Programy jednotlivých seminářů