• Aleš Ryšavý
 • hlavní
 • 13.12.2019
 • Matematický ústav v Opavě

Dne 18. 12. proběhne habilitační přednáška RNDr. Michaely Mlíchové, Ph.D.

Dne 18. prosince 2019 proběhne habilitační přednáška s názvem Senzitivity v diskrétních dynamických systémech (On sensitivity in discrete dynamical systems).

Přednášející: RNDr. Michaela Mlíchová, Ph.D.

Odborná asistentka Matematického ústavu v Opavě.

Místo konání: budova Matematického ústavu v Opavě, Na Rybníčku 1, Opava, posluchárna R1 (od 14.00 hod.).
 • Martin Kůs
 • hlavní
 • 12.12.2019
 • Slezská univerzita v Opavě

Oceněná matematička Libuše Hozová míní, že učitel by měl být i psychologem

Slezská univerzita je školou s osobitým a skoro až rodinným přístupem ke studentům. Příkladem této skutečnosti je i PaedDr. Libuše Hozová, která působí na Matematickém ústavu Slezské univerzity v Opavě od jeho založení. Dříve pracovala také jako metodička matematiky v okrese Opava, po roce 1989 byla ředitelkou základní školy se zaměřením na matematiku na Otické ulici v Opavě a dodnes se podílí na tvorbě příkladů a úloh pro matematické olympiády. Za svou pedagogickou činnost byla nyní odměněna Cenou ředitele za pedagogickou činnost. Takových lidí si univerzita umí vážit. Nutno dodat se vší úctou, že PaedDr. Hozová by si už mohla užívat důchodu a nepracovat. Jak se mi ale svěřila, učit matematiku ji stále baví.
 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 09.12.2019
 • Matematický ústav v Opavě

Den otevřených dveří

Zveme Vás na Den otevřených dveří, který se bude konat ve středu 18. prosince 2019 a 29. ledna 2020, vždy od 11 hodin.
 • Roman Petrla
 • hlavní
 • 04.12.2019
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 05.12.2019

Dne 5. 12. bude referát pro studijní záležitosti MÚ uzavřen

Dnech 5. prosince bude referát pro studijní záležitosti MÚ uzavřen. Děkujeme za pochopení.
 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 13.11.2019
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 15.11.2019

Mise ARTEMIS - zpět na Měsíc

RNDr. Petr Blaschke, Ph.D.
Přednáška v rámci Týdne vědy a techniky
 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 08.11.2019
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 14.11.2019

Předání jmenovacího dekretu doc. Popovychovi

Jmenovací dekret docenta bude předán R. Popovychovi dne 14.11. 2019 v 15:30 rektorem SU.

Habilitační přednáška s názvem METHODS FOR CONSTRUCTION OF LOCAL CONSERVATION LAWS proběhla 14. září 2019 v hotelu Belaria v Hradci nad Moravicí.

Přednášející: Roman Popovych, D.Sc.

Výzkumný pracovník - senior v projektu Podpora mezinárodní mobilty výzkumných pracovníků na SU (1. 9. 2018 - 28. 2. 2019), MÚ v Opavě.
Senior Postdoc, Stand-alone project P30233 of FWF, Department of Mathematics, University of Vienna, Austria.
 • Aleš Ryšavý
 • hlavní
 • 22.10.2019
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 25.10.2019

24. 10. 2019 bude referát pro studijní záležitostil MÚ uzavřen

Dne 24. října 2019 bude referát pro studijní záležitosti MÚ uzavřen. Děkujeme za pochopení.
 • Aleš Ryšavý
 • hlavní
 • 21.10.2019
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 21.11.2019

Pokyny pro vyplňování zadání kvalifikačních prací

Studenti kteří mají zadánu bakalářskou, diplomovou či disertační práci jsou povinni vytisknout prostřednictvím IS SU "rozpis se zadáním DP/BP/DISP" a odevzdat je do 8. 11. 2019 na sekretariát MÚ.
 • Roman Petrla
 • hlavní
 • 07.10.2019
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 17.10.2019

Imatrikulace studentů 1. ročníků MÚ SU se koná 16. října 2019

 • Roman Petrla
 • hlavní
 • 03.10.2019
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 07.10.2019

Dne 7. 10. 2018 proběhne slavnostní promoce

Slavnostní promoce absolventů bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studijního programu Matematika se bude konat 7. 10. 2019 v 10.00 hodin v Aule Slezské univerzity v Opavě (budova Na Rybníčku 1, 1. patro).