• David Slosarczyk
 • hlavní
 • 13.06.2023
 • Matematický ústav v Opavě

Exteriér knihovny MÚ brzy upoutá volná stavba z puzzle

Přichází na rektorát Slezské univerzity v Opavě Na Rybníčku, ale poschodí budovy většinou nevyužívá. Stačí mu pobývat v přízemí, nejraději v pracovně Davida Slosarczyka. Také tam přišel nápad, jak vytvořit pro Matematický ústav části ojedinělé stavebnice.
 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 07.06.2023
 • Matematický ústav v Opavě

Co to jsou matematické výlety (a kde je najít)

Matematika je královna věd, vznešená, nesmrtelná a věčná, avšak odměřená a chladná. A tak když čas od času zatoužíme po slunečním svitu, rozkvetlé louce, vysokém nebi, tryskajícím prameni, průzračné tůni či hustém křoví, bez dlouhého rozmýšlení opouštíme pracovnu a vyrážíme ven do přírody.
 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 31.05.2023
 • Matematický ústav v Opavě

Jan Melecký se s Matematickým ústavem loučí

Jan Melecký se s Matematickým ústavem loučí a říká: „Tohoto období svého života si velmi cením.“ Na Matematický ústav (MÚ) nastoupil v roce 1999 jako student bakalářského oboru Matematické metody v ekonomice. „V devadesátých letech minulého století jsem pracoval v zemědělství, které zažívalo po roce 1989 velmi těžké transformační období,“ vzpomíná Ing. Jan Melecký, Ph.D.
 • Karin Martínková
 • hlavní
 • 31.05.2023
 • Slezská univerzita v Opavě

Podporujeme zdravější životní styl i zdravou dopravu ve městě

Slezská univerzita posiluje své odhodlání vydat se cestou udržitelného rozvoje a zlepšování životního prostředí. Po počátečních investicích do prvních vlaštovek v podobě elektromobilů v našem autoparku a pořízení stanic s filtrovanou kvalitní pitnou vodou do univerzitních budov pokračujeme dále! Nově jsme se ve spolupráci se společností nextbike dohodli umožnit našim studentům a zaměstnancům v Opavě využívat ještě výhodněji sdílená kola. Tímto krokem chceme dále akcentovat důraz na zdravý životní styl a zároveň snížit negativní dopady motorové dopravy na životní prostředí ve městě, kde je tato zdravější alternativa pohybu podporována.
 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 16.05.2023
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Staženo dne 20.05.2023

Dámy a pánové, startuje 27. ročník Opavského majálesu!

Rok se s rokem sešel a je tady další ročník festivalu Opavský majáles, který snoubí několik kulturních oblastí – hudbu, literaturu i divadlo. A jak je v Opavě tradicí, za celým majálesem stojí tým absolventů a studentů Slezské univerzity v Opavě. Opavský majáles ale není jen open air festivalem, už od svých počátků je utvářen jednotlivými tematickými dny, které odpoledním programem pod širým nebem v sobotu vyvrcholí.
 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 15.05.2023
 • Matematický ústav v Opavě

Impozantní vstup programu opavské odnože Mars Society

O dubnovém úspěchu matematiků a fyziků v podobě oficiálního ustavení opavské odnože Mars Society jsme už informovali. Nyní je potřebné stručně, ale výrazně zmínit její mimořádnou květnovou aktivitu – přednášku dr. Roberta Zubrina, prezidenta International Mars Society.
 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 12.05.2023
 • Matematický ústav v Opavě

Byť fyzik, mezi laboranty MÚ není bílou vránou

Když jsme se zabývali tím, kdo nejdále pravidelně přijíždí na Matematický ústav (MÚ), padlo také jméno Štefana Jackoviče. I když je studentem Fyzikálního ústavu, přece jen ho na MÚ každý zná. Laborant, který pomůže každému, jak přimět počítač k bezchybnému provozu.
 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 10.05.2023
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 16.05.2023

Rektorské volno při příležitosti slavnostní inaugurace 16. 5. 2023

Při příležitosti slavnostní inaugurace rektora Slezské univerzity v Opavě, děkanky Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě a děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné vyhlašuje rektor Slezské univerzity v Opavě v úterý 16. května 2023 Rektorské volno.
 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 10.05.2023
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Staženo dne 16.05.2023

Slavnostní inaugurace nového rektora a nejvyšších představitelů dvou fakult

Dne 16. května se v kostele sv. Václava v Opavě za účasti rektorů vysokých škol, zástupců ministerstva školství, kraje, statutárních měst Opavy a Karviné a dalších významných hostů vědeckého, kulturního a společenského života uskuteční slavnostní inaugurace nového rektora Slezské univerzity doc. Mgr. Tomáše Gongola, Ph.D., děkanky Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě prof. PhDr. Ireny Korbelářové, Dr. a děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné doc. RNDr. Ing. Roman Šperky, Ph.D.
 • Aleš Ryšavý
 • hlavní
 • 09.05.2023
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 10.08.2023

Pokyny pro odevzdávání kvalifikačních prací (bakalářské, diplomové, disertační)