• David Slosarczyk
 • hlavní
 • 18.08.2023
 • Matematický ústav v Opavě

Kontakty s Matematickým ústavem Martina Černohorského těší

Kdo chce na Slezské univerzitě hledat nejužší kontakty s prof. Martinem Černohorským, prvním rektorem, a to po jeho rektorském působení v Opavě, tedy už na přelomu a na startu našeho století, musí projít zvláště archiv Matematického ústavu. V něm získává přehled o aktivitách, které nijak nezpřetrhaly pevné vazby s „jeho“ institucí.
 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 14.08.2023
 • Matematický ústav v Opavě

Hold profesoru Martinu Černohorskému

Tomu, kdo se dožije sta let, nikdo nikdy neupírá vážnost a úctu. A když se dožívá sta let vysoká autorita vysokoškolského profesora, pak není pochyb, že je to opravdu velká sláva. Tyto vzácné okamžiky brzy prožijeme s prof. RNDr. Martinem Černohorským, CSc., prvním v řadě rektorů Slezské univerzity v Opavě.
 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 26.07.2023
 • Matematický ústav v Opavě

Stopa Milana Pobořila se na Mendelově gymnáziu zvýrazňuje

„Život je zajímavý a neustále nabízí nové příležitosti přispět do tohoto pradávného koloběhu něčím pěkným či užitečným“, říká osobní motto Mgr. Milana Pobořila, Ph.D., absolventa učitelství na Slezské univerzitě a doktorského studia na Matematického ústavu, dnes zástupce ředitelky Mendelova gymnázia v Opavě.
 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 19.07.2023
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 18.08.2023

Od 24. 7. do 28. 7. 2023 a od 7. 8. do 11. 8. 2023 bude referát pro studijní záležitosti MÚ uzavřen

Ve dnech od 24. 7. do 28. 7. 2023 a od 7. 8. do 11. 8. 2023 bude referát pro studijní záležitosti MÚ uzavřen z důvodu čerpání dovolené. Děkujeme za pochopení.
 • Aleš Ryšavý
 • hlavní
 • 03.07.2023
 • Matematický ústav v Opavě

Termíny kontroly studia a zápisu do nadcházejícího ak. roku

Rozhodnutí ředitele č. 5/2023 - Kontrola studia za akademický rok 2022/2023, zápis předmětů do zimního semestru akademického roku 2023/2024 a zápis do akademického roku 2023/2024 pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů Matematika

 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 29.06.2023
 • Matematický ústav v Opavě

V Nepálu si mohli výrazně své limity posouvat

Pospolitost lidí v Matematickém ústavu (MÚ) je silná. Od pracovny k pracovně, od souseda k sousedovi. Každý má své pracovní místo a myslím, že by mnozí chtěli zažít pocit, že všichni jsou dnešní den na svém místě. Nebylo tomu jinak ani v poslední květnové a první červnové dekádě. Ale…
 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 26.06.2023
 • Matematický ústav v Opavě

Planetární stezka v Opavě a v okolí bude ještě atraktivnější

Musíme začít od Petra Pavlíčka, blízkého spolupracovníka Matematického ústavu v Opavě, středoškolského učitele matematiky a fyziky. „To je určitě dobře, protože právě on ví o každém šroubku této velké atrakce,“ konstatuje vedoucí Turistického informačního centra Bc. Richard Lichnovský z odboru Kanceláře primátora Magistrátu města Opavy.
 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 21.06.2023
 • Matematický ústav v Opavě

MÚ byl zainteresován na Středoškolské odborné činnosti

Letošní 45. ročník přehlídky prací Středoškolské odborné činnosti (SOČ), jehož soutěžní den i vyhlášení výsledků připadlo na sobotu a neděli 17. – 18. června, nebyl bez účasti představitelů součástí Slezské univerzity v Opavě.
 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 17.06.2023
 • Matematický ústav v Opavě

Brain Fitness? Setkávání s mladým intelektem!

Když si Ing. Daniel Bahenský promýšlel, čím posvětit prostor Beethovenovy 2 v Opavě, zprvu se klonil k námětu kavárny Potmě. Spolupracoval s Charitou, někdejším náměstkem opavského primátora Josefem Stiborským i s vedením projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu.
 • Karin Martínková
 • hlavní
 • 13.06.2023
 • Slezská univerzita v Opavě

Léto: čas festivalů, čas zábavy. Pojďte s námi na Colours i letos!

Že je léto pro školství příslovečnou okurkovou sezónou? Možná někde jinde, pro nás to rozhodně neplatí. V červenci bude blízká Ostrava pulzovat nejbarevnějším festivalem v republice a my budeme opět u toho! Na všechny čtyři festivalové dny chystáme v rámci multioborového mezinárodního fóra Meltingpot pestrý program na vlastní SUper Stage Slezské univerzity, kde se představí naši vědci, pedagogové, studenti a absolventi společně s jejich hosty. Přijďte i vy!