• David Slosarczyk
 • hlavní
 • 11.01.2023
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 20.02.2023

Zápis předmětů do LS ak. roku 2022/23 proběhne 1.-10. 2. 2023

Rozhodnutí ředitele č. 1/2023 - Zápis předmětů do letního semestru akademického roku 2022/2023 pro studenty bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Matematika
 • Roman Petrla
 • hlavní
 • 20.12.2022
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 02.01.2023

Provoz budovy během Vánoc

Provozní dobab budovy Na Rybníčku 1 od 23. 12. 2022 do 2. 1. 2023
 • Petr Korviny
 • hlavní
 • 20.12.2022
 • Slezská univerzita v Opavě

SU má nového profesora

V pondělí dne 19. 12. 2022 ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš předal ve Velké aule pražského Karolina jmenovací dekrety 76 novým profesorkám a profesorům. Byl mezi nimi i dlouholetý akademický pracovník Matematického ústavu v Opavě prof. RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D., DSc., kterého prezident republiky jmenoval na návrh Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě.
 • Aleš Ryšavý
 • hlavní
 • 15.12.2022
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 01.01.2023

Od 22. 12. 2022 do 30. 12. 2022 bude referát pro studijní záležitosti MÚ uzavřen

V období od 22. prosince 2022 do 31. prosince 2022 bude referát pro studijní záležitosti MÚ uzavřen. Děkujeme za pochopení.
 • Aleš Ryšavý
 • hlavní
 • 01.12.2022
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 20.12.2022

Den otevřených dveří

Zveme Vás na Den otevřených dveří, který se bude konat ve středu 15. prosince 2022 od 11 hodin.
 • Aleš Ryšavý
 • hlavní
 • 01.12.2022
 • Matematický ústav v Opavě

1. kolo přijímacího řízení – podmínky pro přijetí ke studiu

Termín pro podání přihlášek do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Matematika je do 31. 3. 2023. Termín pro podání přihlášky do doktorského studijního programu Matematika je do 31. 5. 2023.
 • Aleš Ryšavý
 • hlavní
 • 01.12.2022
 • Matematický ústav v Opavě

Výsledky voleb do akademického senátu SU

Výsledky voleb do AS SU
 • Karin Martínková
 • hlavní
 • 01.12.2022
 • Slezská univerzita v Opavě

Seznamte se s Dr. Timkem, prvním ombudsmanem na naší univerzitě

Ombudsman čili ochránce práv v obecné rovině chrání jednotlivce před jednáním úřadů a institucí, pokud je toto jednání v rozporu s právem, demokratickými principy, principy rovného a spravedlivého zacházení, dobré správy nebo pokud jsou instituce nečinné. V prostředí vysokého školství je zřízení úřadu ombudsmana motivováno snahou o vytvoření bezpečného prostředí pro studenty i zaměstnance, v němž nejsou případné problémy přehlíženy či tzv. „zametány pod koberec“. Slezská univerzita, držitel prestižního certifikátu HR Award za excelenci v péči o pracovníky ve vědeckém prostředí, uvedla svého ombudsmana do funkce v první polovině listopadu. Byl jím jmenován Mgr. Marek Timko, Ph.D., pedagog Ústavu bohemistiky a knihovnictví. Pojďme se s ním blíže seznámit.
 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 29.11.2022
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Staženo dne 11.12.2022

Udělejme společně dárkem pod stromeček radost dětem daleko od domova!

Pojďme trochu pomoci Ježíškovi a udělejme radost dětem, které budou trávit letošní Vánoce daleko nejen od svých domovů, rodin a blízkých a kamarádů, ale také svých tradic. Vřele jsme je přivítali v naší zemi, když utíkali před útrapami válečného konfliktu, který nezavinili a za to jsme sklidili obdiv a respekt celého světa. Ukažme jim nyní, že naší tradicí jsou i empatie, soucit a srdce na dlani pro ty nejzranitelnější oběti války, děti, kterých máme jen na našich kolejích na Palhanci stále ubytovaných 61! Připojte se spolu s námi ke sbírce dobrovolnického centra Palanycja!
 • Karin Martínková
 • hlavní
 • 29.11.2022
 • Slezská univerzita v Opavě

Udělejme společně dárkem pod stromeček radost dětem daleko od domova!

Pojďme trochu pomoci Ježíškovi a udělejme radost dětem, které budou trávit letošní Vánoce daleko nejen od svých domovů, rodin a blízkých a kamarádů, ale také svých tradic. Ukrajinské uprchlíky jsme vřele přivítali v naší zemi, když utíkali před útrapami válečného konfliktu, který nezavinili a za to jsme sklidili obdiv a respekt celého světa. Ukažme jim nyní, že naší tradicí jsou i empatie, soucit a srdce na dlani pro ty nejzranitelnější oběti války, děti, kterých máme jen na našich kolejích na Palhanci stále ubytovaných 61! Připojte se spolu s námi ke sbírce dobrovolnického centra Palanycja!