• Lenka Kendeová
 • hlavní
 • 21.12.2023
 • Slezská univerzita v Opavě

Vyjádření rektora naší univerzity k dění na FF UK

Vyjadřuji svou hlubokou soustrast s aktuálním tragickým děním na FF UK. Ve chvíli, kdy jsme již všichni podvědomě naladěni na pokoj, radost a lásku, nás zasáhlo zlo. Moje myšlenky směřují k těm, kteří ztratili svůj život a k těm, kteří přišli o své milované. V srdci jsem s těmi, kteří v tuto chvíli bojují o život v nemocnicích. Za celou komunitu naší univerzity vyjadřuji zármutek nad tímto činem, který navždy ovlivnil osud mnoha lidí i celé naší společnosti. Tomáš Gongol, rektor SU
 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 19.12.2023
 • Matematický ústav v Opavě

Jubileum MÚ v Opavě – desátým profesorem je tu Roman Popovych

Řada těch, kdo absolvovali jmenovací řízení na Matematickém ústavu v Opavě (MÚ), je k dnešku už desítková. Profesorský dekret v pražském Karolinu totiž obdržel 12. prosince ukrajinský matematik Roman Popovych. Po jednomyslném schválení Vědeckou radou MÚ a Vědeckou radou Slezské univerzity v Opavě (SU) jej předal na slavnostním aktu - vedle dalším nově jmenovaným profesorům – znovu sám prezident ČR Petr Pavel.
 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 12.12.2023
 • Matematický ústav v Opavě

Osmero Simeonů, bohatýrů novodobých opavských matematických dějin

V době, kdy se na počátku devadesátých let minulého století konstituoval Matematický ústav (MÚ), jako třetí součást Slezské univerzity v Opavě (SU), byl mezi profesory mezi matematiky jediný prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc., druhý rektor SU (1998-2001).
 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 06.12.2023
 • Matematický ústav v Opavě

Matematický ústav vstupuje do jubilejního roku

Byl to druhý rektor Slezské univerzity v Opavě prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc., který se rozhodl a také prosadil povýšení pracoviště matematiků z Ústavu matematiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty na Matematický ústav v Opavě, samostatný vysokoškolský ústav, který má stejné kompetence jako fakulta. Bylo to 8. prosince 1998 podle příslušného paragrafu zákona č. 172/1990 Sb. (§ 13 odst. 3). Matematický ústav v Opavě (MÚ) vznikl k 1. lednu 1999 a vstupuje do jubilejního 25. roku existence.
 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 04.12.2023
 • Matematický ústav v Opavě

Když fyzik pochválil matematika, ne proto, že jsou na jedné univerzitě

Zásluhou opavské pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF) se v seminární místnosti Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě o posledním listopadovém odpoledni uskutečnila přednáška matematika RNDr. Petra Blaschkeho, Ph.D. Jejím tématem nebyl tentokrát odkaz Leonharda Eulera (byť se i o tomto jménu přednášející zmínil), ale stěžejní výklad patřil Konstantinovi Eduardoviči Ciolkovskému (1857-1935), průkopníkovi teorie raketových letů a zakladateli soudobé kosmonautiky.
 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 30.11.2023
 • Matematický ústav v Opavě

Cena ředitele Matematického ústavu popáté

Už od roku 2019 se za pedagogickou práci uděluje Cena ředitele Matematického ústavu (MÚ) v Opavě. Jejím pátým laureátem se stal nyní doc. RNDr. Michal Marvan, CSc., který ocenění převzal na posledním listopadovém výjezdním zasedání pracovníků MÚ v Jeseníkách.
 • Aleš Ryšavý
 • hlavní
 • 30.11.2023
 • Matematický ústav v Opavě

1. kolo přijímacího řízení – podmínky pro přijetí ke studiu

Termín pro podání přihlášek do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Matematika je do 31. 3. 2024. Termín pro podání přihlášky do doktorského studijního programu Matematika je do 31. 5. 2024.
 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 23.11.2023
 • Matematický ústav v Opavě

Jana Hantáková chce udržet v Opavě Smítalovu matematiku

Prolog. V den před státním svátkem 17. listopadu ráno někdo klepe na dveře knihovny Matematického ústavu (MÚ) v levém křídle přízemí budovy rektorátu Slezské univerzity (SU) v Opavě. „Dále,“ zve ochotně nečekaného hosta Věra Matoušková.
Je to roční Klárka Hantáková, jedna z nejmladších uživatelek knihovny. Rozhlíží se na velký matematický svět. Není tu ale poprvé. Maminka, doc. RNDr. Jana Hantáková, Ph.D., ji zvedá, aby zblízka viděla i na horní regály. Klárka se nebojí.
 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 21.11.2023
 • Matematický ústav v Opavě

Raketový přednáškový vstup Petra Blaschkeho

Zážitky z působivé přednášky v rámci Týdne Akademie věd ČR ještě nezestárly, a už je tu nová přednáška RNDr. Petra Blaschkeho, Ph.D., z Matematického ústavu. Tentokrát ji pořádá opavská pobočka Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF), a to v seminární místnosti Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě (univerzitní budova na Bezručově náměstí 13, druhé patro).
 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 10.11.2023
 • Matematický ústav v Opavě

Přednášel Petr Blaschke, jeho posluchači ani nedutali

Do rámce Týdne Akademie věd ČR, který se pořádá ve 22 místech celé země až do 12. listopadu, se nejen Slezská univerzita v Opavě vešla, ale několika zajímavými pořady jej opravdu ozvláštnila. A to se ještě netrpělivě čeká na páteční akce v gesci Fyzikálního ústavu na Bezručově náměstí 13!