Vyjádření ředitele k organizaci letního semestru

  • Aleš Ryšavý
  • 30.03.2020
Vyjádření ředitele k organizaci letního semestru
Vážení kolegové, vážení studenti, 

v návaznosti na vyjádření rektora univerzity ze dne 24. 3. 2020 uvádím aktuální informace a rozhodnutí týkající se studia. Je možné, že v souvislosti s vývojem okolností, bude docházet ke změnám. 

V tomto semestru velmi pravděpodobně bude probíhat výuka již jen distanční formou s využitím elektronické komunikace (např. videopřednášky, videokonference). 

Pokud to okolnosti dovolí, zápočty a zkoušky budou probíhat standardně, jinak prostřednictvím on-line testů a videokonferencí. Termíny pro plnění studijních povinností zůstávají zatím stejné, jaké jsou uvedeny v harmonogramu akademického roku. 

Závěrečné práce je možné odevzdávat jen v elektronické podobě, tištěné práce se budou odevzdávat, jakmile to situace dovolí. Termíny pro odevzdávání závěrečných prací se nemění. 

Státní závěrečné zkoušky budou probíhat buď standardně, nebo s využitím videokonference. Termíny se zatím nemění. 

Knihovna Matematického ústavu v Opavě zůstává uzavřena. Je možno se na ni obracet elektronickou formou

Referát pro studijní záležitosti Matematického ústavu v Opavě zůstává uzavřen. Je možno se na něj obracet elektronickou formou

prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. 
ředitel