Informační systém IS SU

  • David Slosarczyk
  • 09.09.2019
Přihlášení do Informačního systému SU
Vážení studenti Matematického ústavu v Opavě,
Slezská univerzita v Opavě v těchto dnech provedla důležitou změnu v podobě přechodu na nový informační systém, tzv. IS SU, který nahradil dosavadní informační systémy STAG (pro studijní agendu) a ELISA (pro spisovou službu).

Důvodem změny byla snaha přizpůsobit informační systém naší univerzity aktuálním potřebám stanoveným vývojem informačních technologií, legislativou, vedením jednotlivých součástí i pracovišť, ale zejména administrativně zjednodušit práci Vám, našim zaměstnancům a studentům. Nový systém v sobě integruje studijní agendu a spisovou službu, navíc obsahuje řadu funkcionalit, které Vám do budoucna usnadní práci.

Pokud budete mít dotazy týkající se obsahu, údajů uvedených v IS SU či technických obtíží, tak se prosím obraťte na Mgr. Aleše Ryšavého  - lokálního správce IS SU pro Matematický ústav v Opavě.


Věříme, že společně vše zvládneme a že se IS SU stane nejen naším moderním pracovním pomocníkem, ale i osobním společníkem.