Konference Dynamics, Geometry and Analysis: 20 years of Mathematical Institute in Opava

  • David Slosarczyk
  • 06.09.2019
Konference je pořádána v rámci oslav 20. výročí vzniku Matematického ústavu v Opavě, který je svébytnou součástí Slezské univerzity v Opavě.

Konference je rozdělena do dvou sekcí: dynamické systémy a diferenciální geometrie.

Sekce diferenciální geometrie: 8.–12. září 2019
Sekce dynamické systémy: 9.–13. září 2019

Sekce diferenciální geometrie bude zaměřena na diferenciální geometrii v širším smyslu slova, především pak na geometrické teorie parciálních diferenciálních rovnic a integrabilní systémy. Sekce dynamických systémů se bude soustředit na matematickou teorii dynamických systémů s důrazem na topologickou dynamiku, symbolickou dynamiku, nízkorozměrnou dynamiku a ergodickou teorii.

Další témata jsou vítána.

Setkání se bude konat v hotelu Spa Belaria (10 km jižně od Opavy).


Podrobnější informace (anglicky) naleznete na následující stránce.