V Matematickém ústavu v Opavě zahájila habilitační řízení RNDr. Michaela Mlíchová, Ph.D.

  • Roman Petrla
  • 14.08.2019
Dne 14. srpna 2019 bylo v Matematickém ústavu v Opavě zahájeno habilitační řízení v oboru Matematika - Matematická analýza.

Uchazečka: RNDr. Michaela Mlíchová, Ph.D.

Odborná asistentka Matematického ústavu v Opavě.

Název habilitační práce: ON LI-YORKE SENSITIVITY AND OTHER TYPES OF CHAOS IN DYNAMICAL SYSTEMS.