1. kolo přijímacího řízení – podmínky pro přijetí ke studiu

  • Aleš Ryšavý
  • 01.12.2022
Termín pro podání přihlášek do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Matematika je do 31. 3. 2023. Termín pro podání přihlášky do doktorského studijního programu Matematika je do 31. 5. 2023.