Její rodičovská dovolená už Barboře Volné pomalu končí

  • David Slosarczyk
  • 11.03.2024
Jak se Ing. Mgr. Barbora Volná, Ph.D., z Ostravy dostala na opavský Matematický ústav (MÚ)? Skoro lehce proto, že si jedině matematiku zvolila už po maturitě. Po několika absolvovaných Dnech otevřených dveří se rozhodla zprvu pro Masarykovu univerzitu. Ale po roční zkušenosti přišla na Slezskou univerzitu. To bylo před dvěma desítkami let.
Dnes říká, že je na Matematickém ústavu v Opavě spokojená. „Určitě přístupem. Každý student tu má šanci, není jenom číslem v systému,“ konstatuje dr. Volná. Nejprve sama vystudovala bakalářský obor Matematické metody v ekonomii, později úspěšně zvládla magisterské studium v Opavě a inženýrské na Ekonomické fakultě Vysoké škole báňské - Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO). Téma její závěrečné práce - „An Economic Analysis of IS-LM Model Based on Special Functions“. Konečně postgraduální studium na MÚ završila titulem Ph.D. v roce 2015. Její školitelkou byla v průběhu doktorského studia doc. RNDr. Kristína Smítalová, CSc., po níž také převzala výuku v jejích předmětech.

Roky hrála (až do 25 let) na příčnou flétnu, takže vážná hudba patří k jejím koníčkům. Stejně jako četba. Ale v současné době přece jen před večerní četbou preferuje spánek. Je totiž na rodičovské dovolené, takže její prioritou jsou děti, sedmiletý syn, prvňáček, a tříletá dceruška. „Už se moc těším, kdy se budu od léta zase více věnovat matematice a ekonomii,“ přiznává. Ještě dříve si ale v polovině března připomene kulaté životní jubilem. „Nic velkého nechystám, tradiční oslava v úzkém rodinném kruhu,“ říká a podotýká, že se dvě desítky let, které uběhly od opavského vysokoškolského startu, věkem zdvojnásobily.

Zatímco se před prvními lety 21. století informace o vysokých školách poměrně těžce dobývaly, nyní je to mnohem pohodlnější,“ uznává, jak se informatika prudce rozvinula. Však i její životní partner, původně operní pěvec, se odchýlil až k oblasti informační technologie. A dnešní studenti?

„Jsou šikovní, ale rozhodující jsou pro ně impulsy, které jim učitelé dávají. Tyto podněty a zdroje inspirace jsou nenahraditelné k tomu, kam se naši posluchači v životě přichýlí,“ dodává dr. Volná. „Když se takové podněty rozhojní, přilétne jiskra a může se diskuse rozvířit. Učitel a student se najednou dostanou na názorový dialog, to je oboustranná očekávaná živná půda,“ rozvíjí matematička svůj přístup ke studentům. „A svou příležitost má každý, bez ohledu, o jaký obor jde,“ připomíná.

Při významném životním jubileu se samozřejmě nevyhne a také ani nevyhýbá určité bilanci. „Práci na Matematickém ústavu si považuji. Zvláště proto, že jsem jím prošla už ve studentských letech. Proto mi nyní působení v mém zaměření dělá potěšení. Ať už jde o výuku, tak i o vědu,“ poznamenává. Jak se tedy závěrem Ing. Mgr. Barbora Volná, Ph.D., dívá na matematiku, co ji v matematice nejvíce baví a žene kupředu?. „Žene mě touha po rozšiřování svých obzorů a poznávání nového, uspokojení z toho, když mohu své znalosti sdílet se studenty a vidím pozitivní odezvu. Žene mě výzva překonávat předsudky a bariéry, a hlavně skutečná radost z práce, která mě opravdu naplňuje,“ potvrzuje.(um)