Raketový přednáškový vstup Petra Blaschkeho

  • David Slosarczyk
  • 21.11.2023
Zážitky z působivé přednášky v rámci Týdne Akademie věd ČR ještě nezestárly, a už je tu nová přednáška RNDr. Petra Blaschkeho, Ph.D., z Matematického ústavu. Tentokrát ji pořádá opavská pobočka Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF), a to v seminární místnosti Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě (univerzitní budova na Bezručově náměstí 13, druhé patro).
Její termín – 30. listopadu od 16.45 hodin – je pro matematiky a fyziky zaznamenáníhodný, ještě více pak ale téma láká i širší veřejnost. Půjde totiž skutečně o atraktivitu nejvyššího kalibru, tedy o Ciolkovského rovnice. „Ale ne o žádnou raketovou vědu,“ říká jak protagonista přednášky dr. Blaschke, tak také předseda opavské pobočky JČMF PaedDr. Jiří Duda.

Svou stěžejní práci Výzkum kosmických prostorů pomocí reaktivních zařízení napsal K. E. Ciolkovskij (1857–1935) už před 125 lety, i když ji mohl publikovat až o pět let později (1903). Na počátku 20. století se přesto jeho koncept první rakety na tekuté palivo zapsal historickým písmem do světové vědy. „Především jeho tzv. raketová rovnice, elegantní a mimořádně jednoduchý vzorec, dává fundamentální vhled do omezení a o schopnostech reaktivních motorů,“ vyzdvihuje dr. Blaschke a oceňuje Ciolkovského, původně vůbec neznámého středoškolského učitele z neznámé provincie carského Ruska. „Jeho geniální myšlenky se naštěstí docenily,“ dodává rád dr. Blaschke.

Kdo by se tak nechtěl zúčastnit takového výkladu a jistě očekávané diskuse? Ani vy nemůžete určitě chybět!(um)
Nový obrázek