Přednášel Petr Blaschke, jeho posluchači ani nedutali

  • David Slosarczyk
  • 10.11.2023
Do rámce Týdne Akademie věd ČR, který se pořádá ve 22 místech celé země až do 12. listopadu, se nejen Slezská univerzita v Opavě vešla, ale několika zajímavými pořady jej opravdu ozvláštnila. A to se ještě netrpělivě čeká na páteční akce v gesci Fyzikálního ústavu na Bezručově náměstí 13!
Jedním z těchto festivalových programů Týdne byla středeční přednáška v mozkové posilovně Brain Fitness na Beethovenově ulici, které se ujal RNDr. Petr Blaschke, Ph.D., z Matematického ústavu. Brain Fitness je vlastně pro něj druhým pracovištěm, a proto jeho večerní program (8. listopadu v 18 hodin) není žádnou zvláštností. Vždyť na tomto místě vystupuje skoro pravidelně díky opavské odnoži Mars Society.

Tentokrát představil velkého, ale přesto téměř neznámého švýcarského matematika Leonharda Eulera (1707-1783). A tak už název přednášky – Leonhard Euler, nejslavnější matematik, o kterém jste nikdy neslyšeli, aneb Úspěchy a přešlapy „mistra nás všech“ lákal. Ale přesto přednáškový sál Brain Fitness nebyl přeplněn. Zato ti, kdo přišli, skutečně ani nedutali. A když přednášející řekl, že Euler je jeho nejoblíbenějším matematikem a horkým kandidátem na „titul“ největšího matematika v dějinách, ani asi nedýchali.

Nejprve „spřátelená čísla“, která v podobě pěti desítek párů dokázal Euler objevit, byť se to do té doby nikomu nepovedlo. Studoval v Basileji už ve třinácti letech a první akademickou pozici získal v Petrohradě v roce 1722. Byl tedy vrstevníkem carevny Kateřiny Veliké, Fridricha II. Velikého či Benjamina Franklina, zakladatele USA, jinak též přírodovědce.

„Tyto osobnosti jsou pro nás dnes notoricky známé, ale co víte o Eulerovi,“ položil dr. Petr Blaschke posluchačům řečnickou otázku a s pousmáním pokračoval. „Euler psal v latině, francouzštině, němčině a výjimečně v angličtině a jen jeho jediný objev by stačil k tomu, aby se dostal mezi velikány,“ prezentoval přednášející a uvedl, že když se Euler dozvěděl o objevu planety Uran, byl tak vzrušen, že utrpěl mozkovou mrtvici. A už dříve oslepl nejprve na pravé oko a později i na druhé. „Přesto v průběhu roku 1775 publikoval pět desítek vědeckých pojednání a celkově se v tomto směru dokázal dostat na číslo 866 zveřejněných prací,“ potvrdil dr. Blaschke. Jeho produkce je vydávána pod názvem Opera omnia od roku 1911 a dnes zatím není dokončena. V roce 2020 byl publikován už 82. díl a jeho dílo čítá 35 tisíc stránek.

„A kvalita či přínos? Sjednotil funkce, pojmenoval skoro stovku moderních pojmů a po jeho objevech se ve vědě ujaly termíny Eulerův vzorec a Eulerova přímka,“ dodal přednášející. „Paměť měl naprosto vynikající,“ uvedl dr. Blaschke a mohl by dál představovat Eulerovy schopnosti a výsledky, jichž dosáhl.

Byla to pohádka! A co královských „sedm mostů v Královci“ nebo jezdec na šachovnici? Euler kraloval i v anketě amerického matematického časopisu o nejpěknější rovnici, když z pěti nejpřitažlivějších rovnic získal tři oceněná místa. Euler nás prostě nadchl! Na poli diferenciálního počtu a teorie grafů, v matematické analýze, stejně jako v mechanice, optice a astronomii.

A navíc. Posluchače nadchl také dr. Blaschke. Jeho perličky jenom sršely. Byl tím „skutečným velkým objevitelem“ pro pouhou desítku posluchačů. A když konstatoval, že chtěl pojmenovat svého syna podle Eulera, propukl uznalý potlesk dvou desítek dlaní. Z Brain Fitness jsme si odnášeli velké dojmy. A někdo se dokonce ptal, kdy zase bude dr. Blaschke přednášet. Letošní Týden Akademie věd ČR v Opavě tedy pokračoval opravdu „mistrem nás všech“. Děkujeme pěkně.(um)