Medaile Docta et culta v povolaných rukou

  • David Slosarczyk
  • 25.10.2023
Nejprve poznámka k titulku. Rád bych uvedl, že na Akademickém dni Slezské univerzity v Opavě, který se uskutečnil 24. října v opavském kulturním stánku sv. Václava, byli medailemi oceněni všichni, kdo si je z povolaných rukou rektora doc. Mgr. Tomáše Gongola, Ph.D., převzali do stejně povolaných rukou.
A přesto bych se chtěl zaměřit, nejen proto, že k nim nyní snad patřím, na zvláště oceněné osobnosti Matematického ústavu (MÚ) a jejich spolupracovníky.

V první řadě se sluší jmenovat prof. RNDr. Miroslava Engliše, DrSc., ředitele MÚ, vždy nenápadného nástupce prof. Jaroslava Smítala, který pokaždé s plným nasazením a rozhledem dává směr ústavu, jemuž bude za pár měsíců čtvrt století. Přišel do Opavy v roce 2005 a brzy tu působil jako rovnocenný článek ředitelského tandemu. Řádný člen Učené společnosti, laureát ceny této společnosti pro mladé vědecké pracovníky (1997) a ceny Učené společnosti ČR pro vědecké pracovníky (2007), po nedávnou dobu prorektor Slezské univerzity pro vědu a zahraniční styky, stálý kmenový pracovník Matematického ústavu Akademie věd ČR. Možná si před lety rozšiřoval rozhled po světě i na procházce Velkou čínskou zdí…

Když si ale připomínal významné životní jubileum, rozhovor pro Noviny Slezské univerzity odmítl, škoda. Univerzitní periodikum už neexistuje, a tak se snad jednou svěří se svými zajímavými zkušenostmi stránce www.math.slu.cz. Je ale nepochybné, že medaile Slezské univerzity Docta et culta je v nejvýše povolaných rukou. Snad se prof. Englišovi opravdu líbí, vždyť byl první z tehdejšího vedení univerzity, když se poslední medailérská práce akad. sochaře Zdeňka Kolářského (1931-2022) pro naši univerzitu dostala z kremnické mincovny.

Stejně pozitivními skutečnostmi se jeví další noví medailisté z MÚ – geometr doc. RNDr. Hynek Baran, Ph.D., a vedoucí oddělení aplikované matematiky na MÚ Ing. Katarína Petrlová, Ph.D. A samozřejmě nemůžeme pominout ani ty, kdo s MÚ úzce spolupracují. Mgr. Petr Pavlíček, středoškolský pedagog, matematik a fyzik, někdejší ředitel Mendelova gymnázia v Opavě, laureát společné ceny Nadačního fondu Neuron a Učené společnosti pro nejlepšího učitele (2018). Ing. Daniel Bahenský ze Silesia Waters, s.r.o., mecenáš Brain Fitness MÚ na Beethovenově 2 v Opavě. A naposledy Ivan Augustin, někdejší tiskový mluvčí Slezské univerzity v Opavě, nyní externí pracovník MÚ.

Akademický den Slezské univerzity v Opavě 2023 je minulostí. Slavnost se vydařila, všechny účastníky teď znovu čeká každodenní obyčejná práce. Skutečně obyčejná? Jistě ne, vždyť slovy rektora doc. Gongola jsou a budou české vysoké školy a školství vůbec živnou půdou naší společnosti. Ať se jim tedy i v započatém akademickém roce 2023-2024 daří! (um)