Červený diplom jako váha i tíha zároveň

  • David Slosarczyk
  • 23.10.2023
Páteční promoce (20. října) v Aule Martina Černohorského v budově rektorátu Slezské univerzity v Opavě Na Rybníčku nebyly nikterak obyčejné. Spojily se k nim totiž historicky poprvé dva opavské vysokoškolské ústavy.
Matematický ústav, který si v příštím roce připomene 25. výročí, a mladší Fyzikální ústav, skoro nový, existující jako samostatné univerzitní pracoviště necelých pět let, které tu nyní pod touto hlavičkou prezentovalo vůbec první absolventy.

Byla to skromná, a přece důstojná a zdařilá oslova konce studia pro čerstvé bakaláře, navazující magistry i doktory. A na společné fotografii drželo opravdu několik mladých osobností v rukou červené diplomy, ale též ostatní se mohli usmívat. Jen namátkou: absolventka studijního programu Matematika Ružena Hradská obhájila bakalářskou práci s názvem „Analýza varování obyvatelstva v Moravskoslezském kraji“ a složila státní závěrečnou zkoušku v oboru Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací. Astrofyzička Ludmila Lukášová se specializací Astronomie a popularizace se zabývala termodynamikou černých děr. S vyznamenáním prospěl bakalář Rostislav Klech, magistři Michaela Záškolná, Alexandra Olivová, Berenika Čermáková, Denis Musil a Petr Horálek s prací „Krajinářská astrofotografie“ ze studijního programu Multimediální techniky. Dvěma doktory, tedy Ph.D., se stali Debora Lančová z Ostravy a Radim Pánis z Banské Bystrice v programu Teoretická fyzika a astrofyzika.

Za absolventy, samozřejmě oblečenými v talárech, vystoupil P. Horálek, který již nejednou svá díla úspěšně publikoval prostřednictvím České tiskové kanceláře, a ocenil všechny studenty a pedagogy za trpělivost ve složitých podmínkách, kdy celou společností vládl především infekční Covid-19. „Váha a zároveň tíha titulu je pro nás výzvou ve velkém boji se současnými hojnými dezinformacemi,“ konstatoval a rád vyměnil na čas promoce jindy oblíbenou modrou barvu za červený diplom. Po slavnostním aktu a doktorské přísaze se za opavským studiem ohlédl R. Pánis. „Řeknu to lapidárně, samostatná práce v Opavě mi umožnila pochopit přírodu,“ poznamenal před cestou domů výstižně.(um)