Adam Hlaváč, absolvent, jichž je opravdu málo

  • David Slosarczyk
  • 03.05.2023
Na Gymnáziu Hladnov v Ostravě mají učitele, jak má být. Na Slezské univerzitě v Opavě máme absolventa, jak má být. Na Matematickém ústavu máme kolegu, jak má být. RNDr. Adam Hlaváč, Ph.D., učitel, matematik, fyzik – člověk, jak má být.
Mezi stovkami účastníků pátečního opavského matematického klání (21. dubna) bych ho vůbec nepoznal. A přece, on mě poznal a oslovil. Jaké to bylo pro mě překvapení! Když se ještě vydávaly Noviny Slezské univerzity, vyhlédl jsem si ho jako tip. Bylo s ním o čem mluvit a psát.

Adam Hlaváč z metropole Moravskoslezského kraje neodmítl při volbě vysokoškolského studia matčino doporučení, jež podporoval hlas fyzika Stanislava Hledíka (dnes doc. RNDr., Ph.D., Edukační centrum aplikované a obecné fyziky, Fyzikální ústav v Opavě). Nejprve absolvoval učitelskou kombinaci Matematika – Fyzika (2005-2010).

Dnes učitelství v Opavě skončilo, stejně jako Noviny Slezské univerzity. Obojího je velká škoda. „Co se dá dělat? Kdo by nepamatoval PhDr. Editu Ondřejovou, Ph.D., a kdo by si nerad prolistoval mnohá vydání univerzitních novin. Slezská univerzita v Opavě byla pro mě školou života,“ konstatuje dr. Hlaváč a je na něm vidět, že mluví bez přehánění. „Kdo by se tedy nerad nevracel,“ dodává.

Po magisterském studiu se vrhl na doktorát na Matematickém ústavu. Pod doc. Michalem Marvanem, CSc., na Geometrii a globální analýzu. Při studiu se účastnil dvou Letních škol (Geometry of Differential Equations), vyjel přednášet na konference do Francie, Norska, Arménie, Mexika, Koreje, Ázerbájdžánu, Uzbekistánu, Austrálie a Ruska. Ale přesto nikdy nepohrdl Opavou. „Když mi to povinnosti dovolí, přijíždím do mozkové posilovny na Beethovenově ulici, kde Mars Society nabízí velmi zajímavé přednášky. Navíc jsem řádným členem, takže se rád potkávám s lidmi stejného zaměření,“ vypovídá dr. Hlaváč. Ale to není všechno. „Když mi přítelkyně chtěla vyhodit do sběru Noviny Slezské univerzity, musel jsem protestovat,“ přiznává.

Učitelskou praxi zahájil na Matičním gymnáziu v Ostravě, tedy už při studiu v roce 2008. „Tam jsem působil do roku 2015. Pak jsem dal výpověď a od roku 2015 až dodnes učím na Gymnáziu Hladnov. I když se jedná o gymnázium více zaměřené na výuku jazyků, máme některé talentované studenty, jež baví i přírodní vědy. A tak jsem u nich jako ryba ve vodě,“ konkretizuje své učitelské poslání. „Přestože učím už 15. rokem, zůstalo ve mně jakési rebelství. V rámci modernizace matematiky (řečeno v uvozovkách) bych se zaměřil také na větší propojení s jinými předměty, zejména s fyzikou. V tomto ohledu považuji současné nízké počty absolventů tradiční kombinace M- F v rámci naší země za velmi závažný problém. Co se týče obsahových změn, uvítal bych kromě pohledu na teorii chaosu též základy teorie grafů či kinematickou geometrii,“ vypovídá dr. Hlaváč.

Při soutěži Náboj využil příhodnou příležitost, kdy na MÚ přednášela doc. RNDr. Jana Kopfová, Ph.D., a tak si osvěžil některé dříve nabyté vědomosti. „Člověk se přece celý život učí,“ uzavírá sympatický absolvent. Jak reagovat? Přijďte na Slezskou univerzitu zase brzy. Rádi Vás znovu uvidíme.(um)