Nové zeměpisné klopýtnutí na rohu Beethovenovy ulice

  • David Slosarczyk
  • 21.03.2023
Před Brain Fitness na rohu Beethovenovy ulice v Opavě zabudovala před letošním prvním jarním dnem parta nadšenců a obdivovatelů matematiky a fyziky do země „klopytník“.

Zkrátka a dobře, zakopnete a naučíte se poznávat římské číslice, naučíte se, co je chronogram, a zorientujete se, kde v Opavě hledat (další) světové strany, ne pouze východ a západ podle obou nádraží.

Když se pozorněji podíváte na opavské kostely, všimnete si, že jsou astronomicky orientovány. A možná jste postřehli, že leckteré barokní pomníky mají ve svých nápisech některá písmena velká a některá malá – toto může být právě chronogram. V něm je většinou zakódováno nějaké důležité datum, není to sice šifra mistra Leonarda, ale i tak to je dobré vědět. Chronogram je tedy nápis, který ukrývá číslice, většinou letopočet vztahující se k události, kterou popisuje text, případně rok, kdy byl postaven dům, založen kostel apod. Chronogramy najdeme na domech, kostelech, křížích, památnících, morových sloupech i jinde. Chronogramy jsou často psány latinsky a to napovídá způsobu zápisu v nich ukrytých čísel. Jde o římské číslice.

 Samotné realizace tohoto nového fyzikálně–zeměpisné klopytníku se ujal Daniel Žídek.