Henri Poincaré ve světě Game of Thrones

  • David Slosarczyk
  • 14.11.2021
Jak dlouho trvá zima ve Westerosu?
„Zima se blíží“ říkají obyvatelé světa známé fantasy série Game of Thrones. Kdy přijde a jak bude dlouhá neumí nikdo předvídat, roční období se ve Westerosu střídají náhodně a chaoticky. Co je příčinou takového nepravidelného střídání ročních období? Odpověď nabízí matematický problém tří těles, jehož studium se stalo základem pro moderní teorii chaosu v matematice. Pro francouzského matematika, fyzika a inženýra Henriho Poincaré se stal problém tří těles nejslavnějším úspěchem a zároveň jeho největší chybou. V této populárně-naučné přednášce se pokusíme využít Poincarého práci k řešení fiktivního problému předpovídání ročních období ve světě Game of Thrones.
Pokročilé znalosti matematiky a fantasy literatury nejsou vyžadovány.

Přednášku (v rámci Noci vědců 2021) připravila RNDr. Jana Hantáková, Ph.D. Matematického ústavu v Opavě.