V Matematickém ústavu v Opavě zahájil habilitační řízení RNDr. Hynek Baran, Ph.D.

  • Aleš Ryšavý
  • 09.02.2021
Dne 8. 2. 2021 bylo v Matematickém ústavu v Opavě zahájeno habilitační řízení.
Uchazeč: RNDr. Hynek Baran, Ph.D.
Odborný asistent Matematického ústavu v Opavě.
Obor: Matematika – Geometrie a globální analýza.
Název habilitační práce: Integrability and Geometry.
Habilitační práce s příslušnými podklady je k nahlédnutí na sekretariátě Matematického ústavu v Opavě.
Další informace k habilitačnímu řízení