Studuj i ekonomii v Opavě!

  • David Slosarczyk
  • 01.02.2021
Spuštěn nový web primárně určený pro zájemce o studium Matematických metod v ekonomii.


Matematické metody v ekonomii

je jedna ze specializací bakalářského studijního programu MatematikaPo jejím absolutoriu budete moci pokračovat prakticky v jakémkoli nejen ekonomicky, ale i matematicky zaměřeném navazujícím magisterském studiu. V tomto ohledu je specializace MME svým zaměřením, těsně propojujícím teorii s praxí a aplikovanou matematiku s ekonomií, unikátní v České republice. 

Studuj ekonomii!