PF 2021

  • David Slosarczyk
  • 25.12.2020
Vše nejlepší, hodně zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2021 Vám přejí zaměstnanci Matematického ústavu v Opavě.
Oficiální videopřání Slezské univerzity