Uzavření referátu pro studijní záležitosti MÚ i knihovny MÚ

  • Roman Petrla
  • 26.03.2020
Vzhledem k trvání nepříznivé epidemiologické situace budou Referát pro studijní záležitosti MÚ a Knihovna MÚ uzavřeny až do skončení platnosti Mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví. Na uvedená pracoviště se můžete i nadále obracet elektronickou formou.