Imatrikulace studentů 1. ročníků MÚ SU se koná 16. října 2019

  • Roman Petrla
  • 07.10.2019