V Matematickém ústavu v Opavě bylo zahájeno řízení ke jmenování profesorem doc. RNDr. Marty Štefánkové, Ph.D.

  • Roman Petrla
  • 27.09.2019
Na podnět vědecké rady MÚ bylo 19. 9. 2019 v Matematickém ústavu v Opavě zahájeno řízení ke jmenování profesorem v oboru Matematika – Matematická analýza. doc. RNDr. Marty Štefánkové, Ph.D.