Absolventi

Seznam závěrečných prací absolventů studijního programu Matematika

Dizertační práce

Rigorózní práce

Diplomové práce

Bakalářské práce

Podrobnější informace o doktorských řízeních naleznete na stránce Obhajoby Ph.D.

Metodika úpravy, zpracovávání, ukládání a zpřístupňování závěrěčných prací na Matematickém ústavu v Opavě