Stručný popis/specifikace činnosti
- komplexní výkon agendy při správě daní ve složitých případech správy daní
- komplexní zajištění výkonu agendy související se zpracováním daňových tvrzení a dodatečných daňových tvrzení spolu s přílohami, včetně provádění postupů k odstranění pochybností, popř. i místního šetření k ověření správnosti v nich uváděných údajů
- správu daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob, daně z příjmů fyzických osob, daně silniční a daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, u přidělených daňových subjektů
- ukládání pokut a provádění k tomu potřebných úkonů
- vedení částí spisů daňových subjektů za oblast spravovaných daní
- vyřizování opravných prostředků a dozorčích prostředků dle daňového řádu, v té souvislosti zejména zpracovávání návrhů stanovisek pro odvolací orgán
- zpracování návrhů na vyřízení žádostí o stanovení záloh jinak, o posečkání daně, prominutí příslušenství daně a vydávání příslušných rozhodnutí
- vedení řízení o případném nespolehlivém plátci a vydání příslušných rozhodnutí o nespolehlivém plátci
- vystavení platebních poukazů a přeúčtovacích poukazů
- zpracování a odsouhlasení výkazů nedoplatků a jejich předání jako včasného podnětu oddělení vymáhacímu k vymáhání daňových nedoplatků
- zpracování příkazů k odpisu nedoplatků, úředních záznamů k odpisu nedoplatků a o uplynutí prekluzivní lhůty
- provádění vyhledávací činnosti, úkonů při správě daní, analytické činnosti u spravovaných daňových subjektů
- plnění dalších úkolů na příkaz nadřízeného představeného, které svou náročností odpovídají nejvyšší platové třídě, do které je státní zaměstnanec zařazen

Místo výkonu
Ostrava

Termín nástupu
1.11.2021

Termín pro zaslání přihlášky
kdykoliv

Doba trvání
doba neurčitá
 
Forma úvazku/spolupráce
HPP

Kvalifikační/odborné požadavky
viz. přiložený dokument

Nabízené podmínky
- stabilitu a zázemí velké státní organizace
- motivační ohodnocení (tarif+ další nárokové příplatky)
- pružnou pracovní dobu - 25 dní dovolené
- 5 dní indispozičního volna
- 1 den osobního placeného služebního volna k zařízení osobních záležitostí
- až 6 dnů služebního volna ke studijním účelům
- příspěvek na stravování
- čerpání individuálních příspěvků z FKSP (například na penzijní připojištění, stravování nebo cafeterii)
- rekreaci ve vlastních rekreačních zařízeních
- letní tábor pro děti zaměstnanců
- víceúčelovou kartu Multisport sloužící ke sportovním a relaxačním aktivitám, a to i pro rodinné příslušníky
- možnosti zapojení do zaměstnaneckých programů zdravotních pojišťoven
- propracovaný vzdělávací program
- možnost profesního růstu
- možnost zahraničních stáží
- služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 10. platové třídy
Pro zobrazení kontaktního formuláře se přihlaste.

Kontakty

Marcela Laryszová
Pro zobrazení kontaktních informací se přihlaste.
Generální finanční ředitelství
Adresa:
Lazarská 15/7,
11000, Praha
Česká republika
Vloženo dne 20.08.2021