Stručný popis/specifikace činnosti
Provádění ověřování správnosti provedených změn v obsahu katastru nemovitostí na podkladě rozhodnutí a jiných právních listin a jejich zplatnění v informačním systému katastru nemovitostí, odborné zpracovávání a příprava podkladů pro vydání rozhodnutí o opravě chyb v obsahu katastru nemovitostí a zpracovávání projektů obnovy katastrálního operátu a dalších obdobných systémových činností při vedení a obnově katastrálního operátu; zakládání spisů v protokolech V a Z, zápis účastníků řízení, druhu písemnosti a vyznačení plomby, obeslání zahájení řízení, informace o plombě apod.; vyhotovování korespondence s účastníky řízení o povolení vkladu (výmazu) práv k nemovitostem; příjem nejsložitějších podání, žádostí a ústních prohlášení občanů nebo účastníků řízení. Dále také vyřizování věcí ve správním řízení, posuzování podkladů pro správní řízení, příjem a odesílání el. pošty, provádění autorizované konverze z moci úřední.

Místo výkonu
Ostrava

Termín nástupu
1.9.2021 nebo dle dohody

Termín pro zaslání přihlášky
15.7.2021

Doba trvání
doba určitá – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou (nejdéle do ledna 2023)
 
Forma úvazku/spolupráce
HPP

Kvalifikační/odborné požadavky
Vyšší odborné vzdělání se zaměřením na zeměměřictví, právo nebo veřejnou správu se specializací na právní vztahy k nemovitostem nebo katastrální správu nebo vysokoškolské vzdělání nejméně v bakalářském studijním programu se zaměřením na zeměměřictví, právo nebo veřejnou správu se specializací na právní vztahy k nemovitostem nebo katastrální správu.

Nabízené podmínky
platové ohodnocení – 10. platová třída
Pro zobrazení kontaktního formuláře se přihlaste.

Kontakty

Web firmy
Ing. Alžběta Zavadilová
Pro zobrazení kontaktních informací se přihlaste.
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj
Adresa:
Praskova 194/11,
74601, Opava
Česká republika
Vloženo dne 14.07.2021