Místo výkonu :       Muzeum a galerie v Prostějově, p.o., Astronomické odd., Kolářovy sady
Pracovní poměr:    na dobu neurčitou
Termín nástupu:    od 1. 6. 2019, nebo po dohodě

Zákonné předpoklady:
-    dosažení věku 18 let,
-    plná svéprávnost,
-    bezúhonnost.

Požadavky:    
-    ukončené střední vzdělání s maturitou – podmínkou,
-    znalost v oblasti fyziky, astronomie, meteorologie, přírodních věd – podmínkou,
-    praxe v oboru – výhodou,
-    znalost práce na PC /Word, Excell, Pohoda, administrace webových stránek…/,
-    ediční a publikační činnost,
-    znalost cizího jazyka /Aj, Nj/ – výhodou,
-    schopnost sebeprezentace a vystupování před veřejností, zejména školního věku,
-    komunikační, tvůrčí a organizační schopnosti,
-    kultivovaný a písemný projev,
-    vysoké pracovní nasazení,
-    řidičský průkaz sk. B.

Nabízíme:   
-    stabilní zaměstnání ve veřejném sektoru,
-    9. platová třída (dle nařízení vlády ČR 341/2017 Sb.)
-    zajímavou a různorodou práci,
-    5 týdnů dovolené,
-    možnost dalšího vzdělávání a odborného růstu,
-    možnost využití služebního bytu.

Náležitosti přihlášky:
-    jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu,
-    datum a podpis uchazeče,
-    strukturovaný životopis,
-    motivační dopis,
-    výpis z evidence Rejstříku trestů na starší než 3 měsíce,
-    ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 25. 4. 2019 na adresu: Muzeum a galerie v Prostějově, p. o., nám. T. G. Masaryka 2, 796 01 Prostějov. Obálku označte „NEOTVÍRAT - Výběrové řízení – astronomické odd.“

Pro zobrazení kontaktního formuláře se přihlaste.

Kontakty

M. Kolbová
personalistka
Pro zobrazení kontaktních informací se přihlaste.
Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace
Adresa:
nám. T. G. Masaryka 7/2,
79601, Prostějov
Česká republika
Vloženo dne 12.04.2019