Náplň práce:
•    povolování hornické činnosti - § 2 zákona č. 61/1988 Sb., činnosti prováděné hornickým způsoben - § 3 zákona č. 61/1988 Sb. a trhacích prací
•    dozorování výše uvedených činností
•    zpracování stanovisek k územně plánovací dokumentaci a stanovisek ke stavbám ve vztahu k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

Požadujeme:
•    vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nejlépe zaměřeném na hornictví, geologii, podzemní stavitelství, výbušniny, popřípadě na technický obor, který se k hornictví, geologii, podzemnímu stavitelství nebo výbušninám vztahuje např. stavební, strojní a elektro obory, nebo právo, je-li doplněno alespoň středním vzděláním s maturitní zkouškou v některém z uvedených technických oborů

Nabízíme:
•    tarifní plat + 5 % z tarifu navíc od 1. 1. 2019 + osobní ohodnocení až 50 % nejvyššího platového tarifu + zvláštní příplatek 2000 Kč; mimořádné finanční odměny; motivační finanční ohodnocení v závislosti na odvedené práci
•    získání praktických zkušeností, profesní růst a rozvoj odborných znalostí
•    31 dnů volna
•    stravenky, příspěvek na rekreaci, kulturu, sport, vzdělávání, příspěvek na penzijní připojištění, odměny k životním a pracovním výročím

Termín nástupu: dle dohody

Pro zobrazení kontaktního formuláře se přihlaste.

Kontakty

Český báňský úřad
Adresa:
Kozí 748/4,
11000, Praha
Česká republika
Vloženo dne 01.01.2019