Stručný popis/specifikace činnosti
Předmětem výkonu práce bude realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Stolové
hory pro období 2014-2020 (dále jen „SCLLD") a její aktualizace. Dále veškerá administrativní
a organizační činnost spojená s výzvami SCLLD a s tím související koordinace a metodická pomoc
žadatelům a příjemcům podpory ze SCLLD.
V náplni práce projektového manažera bude dále související administrativní činnost spolku, činnosti
spojené se získáváním, projednáváním a administrováním dotačních projektů, zajištění spolupráce
s aktéry v území a péče o členskou základnu, spolupráce s ostatními MAS, včetně Krajského sdružení
MAS a Národní sítě MAS, a plnění dalších úkolů, jimiž bude pověřen orgány spolku nebo manažerem
pro realizaci SCLLD.

Místo výkonu
Kancelář spolku ve Velkém Poříčí a území v působnosti MAS Stolové hory, z. s.

Termín nástupu
Nejlépe 1. června 2018, popř. dle domluvy

Termín pro zaslání přihlášky
10. května 2018

Doba trvání
-

Forma úvazku/spolupráce
plný či částečný pracovní úvazek

Kvalifikační/odborné požadavky
Předpoklady:
- dosažení 18 let věku
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
- ovládání jednacího jazyka
Požadavky:
- vysokoškolské vzdělání v oblasti regionálního rozvoje, ekonomie, veřejné správy,sociologie, práva či obdobných oborů
- základní orientace v dotačních programech 2014-2020
- aktivní samostatný přístup s odpovědností za odvedenou práci
- časová flexibilita
- velmi dobré komunikační a organizační schopnosti
- schopnost týmové práce
- řidičský průkaz skupiny B
- znalost práce na PC (MS Office, Internet)

Nabízené podmínky
Výhody:
- předchozí zkušenost s přípravou dotačních projektů, žádostí o dotace
- znalost regionu MAS Stolové hory
- znalosti v oblasti zadávání veřejných zakázek, stavebního řízení
- znalost anglického jazyka slovem i písmem (znalost dalšího cizího jazyka vítána)
- orientace v účetnictví spolků
- orientace v MS2014+ (IS KP14+, CSSF+), v Portálu farmáře
Pro zobrazení kontaktního formuláře se přihlaste.

Kontakty

Ing. Mgr. Pavel Rejchrt
Manažer pro realizaci SCLLD
Pro zobrazení kontaktních informací se přihlaste.
Místní akční skupina Stolové hory, z. s.
Adresa:
Masarykovo náměstí 98,
54954, Police nad Metují
Česká republika
Vloženo dne 01.01.2019