Stručný popis/specifikace činnosti
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa sociálního pracovníka odboru sociálního MěÚ v Krnově v rámci projektu Města Krnova „Aktivity vedoucí k sociálnímu začleňování osob ohrožených ztrátou bydlení".
Zaměření pracovního místa – kumulovaná funkce:
Sociální pracovník v sociálně vyloučené lokalitě – terénní pracovník
Sociální pracovník sociálního bydlení - terénní pracovník

Místo výkonu
Krnov

Termín nástupu
1.5.2018

Termín pro zaslání přihlášky
20. 4. 2018 do 12.00 hod.

Doba trvání
od května 2018 do 31. 3. 2020

Forma úvazku/spolupráce
Hlavní pracovní poměr

Kvalifikační/odborné požadavky
I. Zákonné předpoklady
Fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt a:
    dosáhla věku 18 let
    je způsobilá k právním úkonům
    je bezúhonná
    ovládá jednací jazyk
    je zdravotně způsobilá (§ 110 odst. 1 a 3 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách).

II. Požadavky kvalifikační
vzdělání: vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání v oboru požadované kvalifikace (odborná způsobilost v souladu s § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)
    znalost zákonů potřebných k výkonu této činnosti (viz. příloha popis pracovního místa), zejména zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
    výhodou pracovní zkušenost sociálního pracovníka.

Osobnostní a profesní předpoklady:
    komunikativní schopnosti a profesionální vystupování
    schopnost samostatného výkonu práce a rozhodování
    schopnost zvládnout krizovou intervenci a psychická odolnost
    citlivý přístup ke klientům, schopnost empatie
    řidičský průkaz skupiny „B".

Nabízené podmínky
odborný růst
pružnou pracovní dobu
zaměstnanecké benefity (příspěvek na dovolenou, penzijní připojištění, stravenky, benefitní poukázky, zvýhodněný telefonní tarif, společenské akce,..), příjemné pracovní prostředí.


Platové zařazení je v souladu s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě - 10. platová třída.
Platové podmínky jsou v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších právních předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších právních předpisů.

Přihlášky zasílejte do 20. 4. 2018 do 12.00 hod. na Městský úřad Krnov, k rukám personalistky, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov. Obálku označte „Výběrové řízení na SO – NEOTVÍRAT". Na obálce neuvádějte svou zpáteční adresu!

Bližší informace podá Mgr. František Fojtík, vedoucí sociálního odboru MěÚ, tel. 554 697 565, Mgr. Ivo Zdráhal, vedoucí oddělení sociálních služeb a sociální pomoci, tel. 554 697 505, nebo Bc. Dagmar Jatzková, DiS., personalistka, tel. 554 697 253. Po ukončení výběrového řízení budou dokumenty s osobními údaji a výpis z RT zaslány zpět uchazečům doporučenou zásilkou.

 

Pro zobrazení kontaktního formuláře se přihlaste.

Kontakty

Mgr. František Fojtík
Vedoucí sociálního odboru MěÚ
Pro zobrazení kontaktních informací se přihlaste.
Město Krnov
Adresa:
Hlavní náměstí 96/1,
79401, Krnov
Česká republika
Vloženo dne 01.01.2019