Elektronické certifikáty

Osobní certifikáty TCS jsou vhodné a slouží k zabezpečení elektronické pošty (digitální podpis, šifrování zpráv) a k autentizaci pro přístup k síťovým službám. Certifikáty obsahují jméno uživatele s plnou diakritikou, název jeho domovské organizace (v našem případě Slezská univerzita v Opavě), unikátní identifikátor uživatele přidělený jeho domovskou organizací a jednu až deset jeho emailových adres ověřených domovskou organizací. Certifikáty se vydávají na jeden, dva, nebo tři roky.

Vydávání certifikátů zprostředkovává sdružení CESNET v rámci projektu TERENA Certificate Service. Aktuálně je vydavatelem těchto certifikátů společnost Comodo CA Ltd.. Jejím kořenovým certifikátům implicitně důvěřuje většina běžných klientů elektronické pošty.

Certifikáty vydává certifikační úřad TERENA Personal CA.

Návod pro získání osobního certifikátu

Vydání osobního TCS certifikátu je pro uživatele zcela samoobslužné. Návod naleznete na stránkách Vydání osobního TCS certifikátu sdružení CESNET.