Informační portál

Před zahájením studia na Slezské univerzitě je potřeba znát důležité údaje, jako je přihlašovací jméno a heslo studenta a studentovo osobní číslo.

Přihlášení = má elektronická identita

Na SU se setkáte se systémem jednotného přihlášení (často uváděn pod zkratkou SJP). SJP umožňuje pohodlný přístup k informačním a komunikačním službám - uživatelé využívají své elektronické identity a nemusí si pamatovat velké množství uživatelských jmen a hesel.

Jaké je mé uživatelské jméno a heslo?

Přihlášení jako Uživatelské jméno
Výchozí heslo
student studentské číslo
např.: f123456
x + rodné číslo
např.: x1234567890

POZOR!!! Výchozí heslo si musíte při prvním přihlášení ZMĚNIT!

Podrobnější informace jak celý systém funguje naleznete zde.

Číslo studenta

Osobní číslo je přiděleno studentovi dnem zápisu ke studiu, je platné po celou dobu studia a slouží k identifikaci studenta. Přestože se jedná o číslo, jeho prvním znakem je písmeno označující fakultu, ústav na kterém student studuje (teprve se zapsal do studia). Návod na zjištění studijního čísla je k dispozici zde.

Název fakulty, ústavuZratkaZnak uvedený v čísle studenta
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě FPF F
Fakulta veřejných politik v Opavě FVP P
Matematický ústav v opavě M
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné OPF O

 

S pomocí přihlašovacích údajů a osobního čísla můžete využívat následujících služeb.

0123_horde.png E-mail

Jednotný e-mailový systém

0123_stag.png STAG

Informační systém studijní agendy

0123_moodle.png eLearning

Elektronický systém podpory výuky