Informační portál

E-mailový systém

Každý student má automaticky založený e­mail v následujícím tvaru:

Adresa webového rozhranní Tvar emailové adresy
Příklad
Fakulta veřejných politik
mail.fvp.slu.cz
studentské_číslo@fvp.slu.cz p123456@fvp.slu.cz
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
mail.fpf.slu.cz
studentské_číslo@fpf.slu.cz f123456@fpf.slu.cz
Matematický ústav v Opavě
mail.slu.cz
studentské_číslo@math.slu.cz m123456@math.slu.cz
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
horde.opf.slu.cz
studentské_číslo@opf.slu.cz o123456@opf.slu.cz