Informační portál

Zjištění identifikačního čísla studenta

Znám univerzitní číslo

Univerzitní číslo bylo studentovi zasláno v pozvánce k přijímacímu řízení, nebo lze zjistit po přihlášení na: http://stag.slu.cz. Zadáte z horní nabídky "Uchazeč" a pak "E-přihláška". Na záložce "Přehled" E-přihlášky zjistíte své univerzitní číslo.

Univeritni cisloČíslo studenta

Zjištění osobního čísla (identifikační číslo studenta)

1. Do adresního řádku prohlížeče zadáte webovou adresu portálu Slezské univerzity v Opavě: http://stag.slu.cz.

2. Na úvodní stránce portálu Slezské univerzity kliknete na záložku "Uchazeč" pak "Přijímací řízení"

3. Do zobrazeného formuláře szadáte své univerzitní číslo a iniciály a kliknete na tlačítko „Vyhledej".

Číslo studenta

4. Osobní číslo studenta zjistíte z formuláře zobrazujícího výsledky přijímacího řízení. Osobní číslo studenta je zobrazeno pouze tehdy, jestliže se uchazeč v

řádném termínu zapsal ke studiu a referentka studijního oddělení ho převedla do stavu student (do jednoho týdne po zápise).

Neznám univerzitní číslo

Nejčastěji se jedná o studenty kteří:

1. přestoupili na SU z jiné vysoké školy,

2. změnili formu studia (prezenční/kombinovaná) nebo typ studia (bakalářský/navazující),

3. změnili obor.

Osobní číslo těmto studentům sdělí studijní referentka příslušného studijního oddělení.