Systém elektronických identit

Služby využívající nový systém CRO

      • Webové rozhranní i nativní klienti
      • Cluster IMAP/POP3 serverů
      • Cluster SMTP serverů

Služby využívající starší systém SJP

Služby nevyužívající CRO ani SJP (služby s vlastní autentizací)

 • Desktopový klient ekonomického a personálního informačního systému (Magion)

_________________________________________________________________________

Harmonogram napojování systémů a služeb na CRO

Schema systémů a služeb napojených na CRO a vazby mezi nimi