Systém elektronických identit

Služby využívající nový systém CRO

      • Webové rozhranní i nativní klienti
      • IMAP/POP3 servery
      • SMTP servery

Služby využívající starší systém SJP

Služby nevyužívající CRO ani SJP (služby s vlastní autentizací)

 • Desktopový klient ekonomického a personálního informačního systému (Magion)