Služba MSDN Academic Alliance

Program MSDN AA

MSDN Academic Alliance je licenční program společnosti Microsoft, který členské katedře či fakultě poskytuje neomezené množství licencí vybraných produktů pro výukové a výzkumné účely – do učeben, laboratoří, pro učitele i pro studenty, kteří si tyto produkty mohou instalovat na domácí počítače.

Co je v programu zahrnuto

 • Operační systémy (Windows)
 • Serverové produkty
 • Visual Studio .NET
 • Aplikace: Visio Professional, Project Professional, Access, Virtual PC ... a další.

V programu nejsou zahrnuty

 • součásti Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook)
 • aplikace pro domácí uživatele (hry, vzdělávací software apod.).

Kdo může program využít

 • Studenti OPF a studenti Ústavu informatiky FPF SU – na své domácí počítače. Po ukončení studia mohou software dále používat, ale nesmějí jej nově instalovat (např. při reinstalaci počítače). Operační systém by měl být nainstalován jen jako základ pro další produkty programu MSDN AA.
 • Učitelé KI OPF SU – Akademičtí pracovníci mohou bezplatně instalovat software MSDNAA do vlastních počítačů pro potřeby v rámci výuky, nekomerčního výzkumu a osobních nekomerčních projektů. Instalovat software MSDNAA do vlastních počítačů pro nekomerční účely mohou i pracovníci IT podpory jejichž náplní je údržba laboratoří členského pracoviště.

ELMS - server MSDN AA

 • ELMS je webový systém, který slouží pro správu licencí a distribuci softwaru v programu MSDN AA.
 • Titulní stránku systému pro OPF SU najdete zde
 • Titulní stránku systému pro studenty Ústavu informatiky FPF SU najdete zde
 • Přihlášení probíhá přes tlačítko Sign In přesměrováním na ověřovací server SU, kde zadáte přístupové údaje do sítě. Tzn. stejně jako do mailu, stagu apod.
 • Dále si vyberete potřebný SW a následuje sekvence : „Add To Cart“ -> „Check Out“ -> "I Agree" -> „Proceed with Order“. Instalační/aktivační klíč lze vidět na této stránce. Software pak stáhnete přes Download Options. Stáhne se downloader. To je cca. 0,5 MB velký .exe soubor, který po spuštění stáhne, ověří a rozbalí zašifrovaný instalační adresář nebo obraz disku (.ISO).