Informační systém identifikačních karet

Revalidační známky

Platnost IDK se prodlužuje každoročně formou revalidační známky.

Revalidační známky ke kartám typu Student (IDK bez jakékoli licence) jsou vydávány zdarma.

U licencovaných typů karet (ISIC/ALIVE/ITIC) je hodnota revalidační známky 180 Kč/ks. Pro studenty, kterým končí platnost ISIC/ALIVE/ITIC licence studentského průkazu SU v Opavě v prosinci daného roku a nadále jsou řádnými studenty SU, jsme zakoupili revalidační známky v hodnotě 180 Kč/ks, které jsou vydávány od 1.10. daného roku a jejich platnost je do 31.12. následujícího roku.

Tyto zpoplatněné revalidační známky studenti obdrží po

  • bezhotovostní úhradě 180 Kč
  • na číslo účtu 17417793/0300
  • s variabilním symbolem (VS) ve tvaru celého rodného čísla bez lomítka (např.: 8706054321)
  • se specifickým symbolem (SS) 704

Revalidační známku ISIC si můžete vyzvednout v Kartovém centru CIT SU po 4 pracovních dnech od zaslání poplatku bezhotovostně s řádným VS a SS.

  • Studenti v Opavě na opavském pracovišti Kartového centra CIT SU (místnost č. 425 v budově na Bezručovo náměstí 14, 746 01 Opava, tel. +420553684014, +420553684015)
  • Studenti v Karviné na karvinském pracovišti Kartového centra CIT SU (místnost B302 v budově na Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, tel. +420596398285)

 

Veškeré další dotazy pište na adresu karty (at) slu.cz.