Informační systém identifikačních karet

Platby

 • Poté, co je zkontrolována žádost o vydání IDK, obdrží žadatel potvrzovací zprávu na univerzitní e-mailovou adresu, v případě absolventského průkazu obdrží žadatel email na adresu, kterou uvedl v žádosti o IDK. Pokud bude třeba provést nějakou platbu ze strany žadatele, budou v něm také příslušné informace k provedení této platby.
 • Platbu je možné hradit pouze bezhotovostně na následující účet s následujícími symboly:

 

Při bezhotovostní platbě z ČR používejte tyto údaje

 • Číslo účtu: 17417793/0300 (ČSOB)
 • Variabilní symbol: celé rodné číslo bez lomítka – např.: 8706054321 = 10 čísel
 • Specifický symbol (dle účelu platby):
Student a zaměstnanec
     • 701 - pro platbu licenčního poplatku 180 Kč za některou z licencí GTS (ISIC, ITIC, ALIVE) při výrobě průkazu. Změna ceny od akademického roku 2016/2017.
     • 702 - pro platbu manipulačního poplatku 150 Kč
     • 703 - pro platbu 330 Kč (platbu licenčního a manipulačního poplatku dohromady)
     • 704 - pro platbu licenčního poplatku 180 Kč za roční re-validační známku s některou z licencí GTS (ISIC, ITIC, ALIVE). Změna ceny od akademického roku 2016/2017.
Absolvent
     • 707 - pro platbu licenčního poplatku 180 Kč za licenci GTS ALIVE při výrobě průkazu
     • 708 - pro platbu licenčního poplatku 180 Kč za roční re-validační známku s licencí GTS ALIVE

 

Při bezhotovostní platbě ze zahraničí používejte tyto údaje

 • SWIFT: CEKOCZPP
 • IBAN: CZ8103000000000017417793

 

Platbu je nutné uhradit do 30 dnů od doby, kdy byl žadatel e-mailem informován o přijetí žádosti o vydání IDK a vyzván k uhrazení příslušných poplatků. V případě, že tak neučiní, bude jeho žádost stornována.

Informace k platbám za IDK jsou také k dispozici na adrese https://karty.slu.cz.