Wi-Fi Eduroam

Návod k připojení

Pro připojení k síti Eduroam musíte projít těmito třemi kroky

  1. Získání Eduroam identity
    Získání uživatelského jména a hesla pro připojení k síti Eduroam.
  2. Nastavení sítě
    Nastavení připojení k síti Eduroam ve Vašem zařízení
  3. Přihlášení ke službě
    Vlastní připojení k síti Eduroam