Centrální registr osob (CRO)

Harmonogram napojování systémů a služeb na CRO

Všechny systémy a služby napojené na CRO jsou pro snadnou orientaci opatřeny logem

CRO connect

aby bylo zřejmé, že systém je připojen k CRO a lze se k němu hlásit novou elektronickou identitou (uživatelským účtem CRO).

 

Harmonogram přechodu elektronických identit uživatelů SU ze staršího systému SJP na nový systém CRO je časově rozdělen do následujících tří etap:

I. V první etapě (leden až březen 2017) budou napojeny nejvíce využívané systémy a služby informačních a komunikačních technologií SU, tedy ty, které jsou určeny všem studentům a pedagogům.

II. Ve druhé etapě (duben až červen 2017) budou převedeny systémy a služby, jichž zdaleka nevyužívají všichni studenti a zaměstnaci SU, nicméně jsou také velmi důležité.

III. V poslední etapě (červenec až září 2017) budou převedeny systémy a služby využívané menší skupinou uživatelů anebo ty s vlastním autentizačním systémem, které dosud nevyužívaly ani starší systém SJP.