The Institute of Public Administration and Regional Policy

Examples of publication activities

KOLIBOVÁ, Helena a kol. Regionální determinanty altruistického chování pro filantropii a dobrovolnictví. 1. ed. Opava: Silesian University in Opava, Faculty of Public Policies in Opava, Institute of Public Administration and Regional Policy, 2014. 89 p. ISBN 978-80-7510-053-5.

KOLIBOVÁ, Helena et al. Habitus of 55+ people in the regional context of the Moravian-Silesian region. 1st ed. Opava: Silesian University in Opava, Faculty of Public Policies in Opava, Institute of Public Administration and Regional Policy, 2013. 106 p. ISBN 978-80-7248-823-0.

KOLIBOVÁ, Helena et al. Kultura aktivního stárnutí na rozcestí. 1. ed. Opava: Silesian University in Opava, Faculty of Public Policies in Opava, Institute of Public Administration and Regional Policy, 2013. 108 p. ISBN 978-80-7248-884-1.

KOLIBOVÁ, Helena et al. Analyses of the social reality in the Czech-Polish borderland after the entry to the European Union. 1st ed. Opava: Silesian University in Opava, Faculty of Public Policies in Opava, Institute of Public Administration and Regional Policy, 2012. 123, [6] s. ISBN 978-80-7248-714-1.

KOLIBOVÁ, Helena et al. Kultura aktivního stáří v programech měst a obcí v Moravskoslezském kraji. 1. ed. Opava: Silesian University in Opava, Faculty of Public Policies in Opava, Institute of Public Administration and Regional Policy, 2012. 154, [12] s. ISBN 978-80-7248-790-5.

KOLIBOVÁ, Helena et al. Společenská podpora aktivního stáří v kontextu mezigenerační solidarity. 1. ed. Opava: Silesian University in Opava, Faculty of Public Policies in Opava, Institute of Public Administration and Regional Policy, 2012. 172, [8] s. ISBN 978-80-7248-789-9.