Ing. Eva Prokšová

Email: eva.proksova@fvp.slu.cz

Department

01

Centrum empirických výzkumů

Projektový manažer

Faculty of Public Policies in Opava

Úsek tajemníka

Centrum empirických výzkumů

Phone contact

01

+420 553 684 189

Místnost

01

C-506