0
19.09 - Fakulta veřejných politik v Opavě

Referát pro zahraničí hledá pomocnou vědeckou sílu

 0
12.07 - Fakulta veřejných politik v Opavě

Zahraniční spolupráce na fakultě vzkvétá i covidu navzdory

 3
16.06 - Fakulta veřejných politik v Opavě

POZOR ZMĚNA TERMÍNU: Informační meeting k zahraničním terénním praxím

 0
03.06 - Fakulta veřejných politik v Opavě

Nabídka pracovní stáže Erasmus+

 0
08.04 - Fakulta veřejných politik v Opavě

On-line workshop k mobilitám Erasmus+ pro studenty ÚVSSP

 0
31.03 - Fakulta veřejných politik v Opavě

On-line workshop k mobilitám Erasmus+ pro studenty ÚPPV

Všechny aktuality