6
30.11 - Fakulta veřejných politik v Opavě

Institut politických věd Polské akademie věd vyhlašuje výběrové řízení na obsazení stipendijních míst pro zahraniční výzkumníky

 0
29.11 - Fakulta veřejných politik v Opavě

Podávání žádostí - projekty sítí CEEPUS na akademický rok 2022/2023

 5
22.11 - Fakulta veřejných politik v Opavě

Aktuální nabídka stipendijních pobytů AKTION

 4
18.11 - Fakulta veřejných politik v Opavě

Erasmus for Young Entrepreneurs (EYE)

 4
02.11 - Fakulta veřejných politik v Opavě

Stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv pro akademický rok 2022/2023

 4
02.11 - Fakulta veřejných politik v Opavě

Nová interinstitucionální smlouva v rámci programu Erasmus+

Všechny aktuality